VIDEO OM BARNEHJERNEVERNET: Inga Marte Thorkildsen har hovedrollen i filmen, hvor også hennes tidligere arbeidsgiver, Forandringsfabrikken, gis mye tid. Skjermpdump: Oslo kommune
VIDEO OM BARNEHJERNEVERNET: Inga Marte Thorkildsen har hovedrollen i filmen, hvor også hennes tidligere arbeidsgiver, Forandringsfabrikken, gis mye tid. Skjermpdump: Oslo kommuneVis mer

Inga Marte-video vekker oppsikt: - Uryddig og uheldig

En 15 minutters video med Inga Marte Thorkildsen er vist på barnehager i Oslo. Det skaper reaksjoner at filmen gir byrådens tidligere arbeidsgiver flere minutter med taletid.

- I lys av diskusjonen om Inga Marte Thorkildsens habilitet og varslene mot henne, forstår jeg godt at man kan reagere på denne filmen.

Hallstein Bjercke (V) ser på videoen Inga Marte Thorkildsen og byrådet for oppvekst og kunnskap har laget. Filmen er 15 minutter lang, og Dagbladet vet den er blitt vist for foreldre med barn i barnehager i Oslo. Dagbladet kjenner også til at filmen skapte reaksjoner blant barnehageforeldre.

Filmen åpner og avslutter med Inga Marte Thorkildsen. Skolebyråden snakker varmt om det gode arbeidet som gjøres av Barnehjernevernet i regi av Oslo kommune og hennes egen byrådsavdeling.

- Må være varsom

Bjercke reagerer spesielt på de tre minuttene av filmen som er viet arbeidet som gjøres av Forandringsfabrikken - Thorkildsens tidligere arbeidsgiver.

- Politikere i maktposisjoner som Inga Marte Thorkildsen bør alltid være varsomme på å bruke for mye plass på seg selv, spesielt dersom det stilles spørsmål om deres rolle og habilitet, sier Bjercke.

I det første varselet mot henne, beskyldes Thorkildsen for å presse Utdanningsetaten til å kjøpe tjenester fra nettopp Forandringsfabrikken, noe byråden selv avviser. I budsjettet for 2019, som ble lagt fram onsdag denne uka, nevnes «Mitt liv», et prosjekt i regi av nettopp Forandringsfabrikken, hele elleve ganger.

Barnehjernevernet er Oslo kommunes satsing for å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Stiftelsen Forandringsfabrikken, hvor Thorkildsen jobbet fram til hun ble byråd i 2015, bidrar i prosjektet.

Se videoen her!

Ingen habilitetsvurdering

Og som Dagbladet har avslørt, er Thorkildsens habilitet overfor hennes tidligere arbeidsgiver aldri blitt vurdert, fordi «ingen reist som en aktuell problemstilling». Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har imidlertid minnet Thorkildsen på at habilitet er et individuelt ansvar.

Hallstein Bjercke mener Inga Marte-filmen løfter fram spørsmål om byrådens rolleforståelse.

- I videoen gis jo Forandringsfabrikken stor plass, og Inga Marte Thorkildsen spiller selv hovedrollen i filmen. Det reiser jo en rekke spørsmål om hvilke vurderinger som er blitt gjort av byrådet når man velger å lage en slik film. Det viktigste nå er å få avklart om anbudsregler er brutt, men en film som dette vekker også spørsmål om Thorkildsens rolleforståelse som byråd og hennes habilitet til live, sier Bjercke og legger til:

- Jeg vet at byråden har et stort engasjement for barn i Oslo, og at Forandringsfabrikken gjør en god jobb. Men i lys av sakene rundt Inga Marte Thorkildsen, og det at hennes habilitet overfor Forandringsfabrikken aldri er vurdert, mener jeg denne filmen er uryddig og uheldig.

Avviser tvang

Dagbladet vet filmen er blitt vist ved Oslo-barnehager i høst. Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap avviser at noen barnehager har fått pålegg om å vise filmen.

De viser til at bystyrets Helse- og sosialkomité fikk filmen til orientering i forbindelse med sin behandling av forslag til strategi for Barnehjernevernet som ble vedtatt i bystyret 21. mars.

- Av en film på 15 minutter, er cirka 3,5 minutter viet samarbeidet Forandringsfabrikkens hadde med bydel Østensjø. Å innhente barn og unges kunnskap står sentralt i arbeidet med Barnehjernevernet og andre satsinger i Oslo. Forandringsfabrikken har en spesiell kompetanse knyttet til slik kunnskapsinnhenting, sier Karin Steenstrup, Thorkildsens rådgiver.

E-post og brev

Byråden selv ønsker ikke å uttale seg. I tre anonyme varsler beskyldes skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) for blant annet mobbing og trakassering, og flere regel og lovbrudd. Som Dagbladet tidligere har skrevet, er det kommet påstander om brudd på taushetsplikten og «gravlegging» av brysomme dokumenter

- Bydelene har blitt informert om filmen gjennom e-post og i brev. Filmen ble også vist på seminarer i bydelene våren 2018. Bydelene styrer selv hvordan de vil benytte filmen videre. Filmen er laget for bydelene i deres arbeid med å jobbe med Barnehjernevernet. Ved å vise tre bydelers arbeid med dette er filmens intensjon både å inspirere og konkretisere av hva som er mulig. Ingen barnehager har fått pålegg om å vise filmen, sier Steenstrup videre.