Ingen boligskatt under 100 kvm!

Har du en bolig på mindre enn 100 kvadratmeter vil du etter det Dagbladet erfarer trolig slippe helt unna den nye boligskatten. Til gjengjeld må nær alle med boliger over 250 kvadratmeter regne med skatteskjerpelse.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Representanter for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti møttes i går til lukkede forhandlinger om den betente boligskatten. Dagbladet kjenner til at partiene nå på det nærmeste er enige om skattens hovedelementer. Trolig blir dette resultatet:

  • Samtlige boliger mindre enn 100 kvadratmeter slipper boligskatt. Regjeringens forslag var i utgangspunktet at grensen skulle gå ved 85 kvadratmeter.
  • Det betyr at nesten ingen av landets borettslagsleiligheter må betale skatt når den nye ordningen trer i kraft senest i 2005.
  • Det er flertall for å skjerpe beskatningen i forhold til dagens nivå for boliger større enn 240-250 kvadratmeter.

God stemning

Forhandlingene mellom de tre partiene er ikke helt sluttførte. Mandag samles de til nye samtaler, men tonen i gårsdagens møte var så positiv at det går mot et flertallsforlik. Eneste usikkerhetsmoment er Senterpartiet, som hittil har gått inn for en annen boligskattmodell. Løsningen kan bli at partiet nøyer seg med å gi subsidiær støtte til forslaget når det kommer opp til behandling. Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen bekrefter at det ser lyst ut.

- God avtale

- Ja, jeg har fremdeles godt håp om en løsning. Mandag møtes vi igjen til videre forhandlinger. SVs Øystein Djuepedal er enig: - Sånn det ser ut nå får vi til en avtale, og den ser ut til å bli svært god.

Og tredje forhandlingspartner, Senterpartiets Odd Roger Enoksen, stemmer i:

- Vi er ikke i mål, men det ser ut til at alle blir enige om at færre skal betale boligskatt enn det regjeringen foreslo, og at det blir høyere skatt for de med de største boligene.

Dette sparer du

Det er i dag store forskjeller fra sted til sted og bolig til bolig på hvor mye folk betaler i boligskatt. Skatten for såkalt fordel av å bo i egen bolig bestemmes av ligningstaksten. I snitt er ligningstaksten om lag en fjerdedel av boligens reelle verdi, men dette varierer voldsomt. Det er disse variasjonene regjeringen ønsker å fjerne med det nye systemet.

En bolig på 100 kvadratmeter med en likningsverdi på en kvart million kroner, betaler i dag snaue 1400 kroner i boligskatt. Det nye systemet legger altså opp til at denne boligen ikke skal (fordels)beskattes i det hele tatt.

Den samlede boligskatteletten som gis til norske boligeiere, skal ifølge regjeringen bli på en milliard kroner.

Boligskatten

  • Regjeringen foreslo i mars å innføre et nytt boligskattsystem fra 2005.
  • I dag betaler vi blant annet skatt for fordelen av å bo i egen bolig. Fordi likningstaksten varierer voldsomt fra bolig til bolig, varierer også skattetrykket.
  • Regjeringen ønsket i utgangspunktet at boliger under 85 kvadratmeter skal betale boligskatt. Etter forhandlinger med Senterpartiet og SV vil grensen etter all sannsynlighet gå ved 100 kvadratmeter.

I regjeringens opprinnelige forslag skulle boligskatten beregnes ved å legge til grunn en produksjonsverdi på 6 400 kroner per kvadratmeter og deretter gange med antall kvadratmeter. Fratrekk for alder og et bunnfradrag på 540 000 kroner, skulle i sum sørge for at 80 prosent av befolkningen ville slippe unna med en boligskatt lik eller lavere enn den de i dag har.

Øker fradraget

Etter gårsdagens forhandlinger kommer etter det Dagbladet kjenner til både produksjonsverdien og bunnfradraget til å bli skrudd opp. Med et bunnfradrag på mer enn 700 000 kroner, vil langt flere slippe unna boligskatt enn de regjeringen opprinnelig la opp til.

Men det er fremdels usikkert hvordan takstgrunnlaget i det nye skatteregimet vil slå ut i kommuner som har innført eiendomsskatt. Eiendomsskatt er ikke tema under behandlingen av boligskatten. Det skal også være flertall for å be regjeringen komme med en plan for sosial boligbygging allerede i statsbudsjettet for 2002. Planen skal sørge for at det skaffes finansiering til veie for utleieboliger, studentboliger og lavinnskuddsboliger.

FÅR SVI: Store boliger over 250 kvadratmeter vil bli skattet hardere enn i dag.
SLIPPER SKATT: Boliger på mindre enn 100 kvadratmeter blir trolig ikke gjenstand for beskatning når den nye boligskatten innføres.