Ingen endring uten makt

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Den neste lederen i Landsorganisasjonen blir en kvinne. Det er kvinnenes tur, og LO har nå flest kvinner i sin medlemsmasse. Det blir snart normalt at kvinner også har tradisjonell makt i mange ulike posisjoner. Da vil det normale bli at også kvinner spørres ut om sine mål i jobben, og ikke bare om hvordan det føles å være kvinne i den aktuelle posisjonen.
  • Lønnsoppgjøret til våren har muligheter til å påvirke tempoet i utviklingen mot virkelig likestilling mellom kvinner og menn. To store og kvinnedominerte yrker i offentlig sektor har tatt løftene fra valgkampen i fjor på alvor, og signaliserer krav om lønnsløft som kan bidra til å redusere lønnskløften mellom kvinnedominerte og mannsdominerte bransjer. Men både lærere og sykepleiere står foran en tøff kamp for å få igjennom sine krav.
  • Om det blir et gjennombrudd nå eller seinere, er likevel ikke avgjørende. Det som kan hindre at samfunnet beveger seg framover mot reell likestilling, er at unge kvinner lar være å strebe etter makt fordi de tror formødrene allerede har vunnet kampen for dem. Slik blir det gjerne framstilt når en kvinne har vært statsminister, en annen vant kampen om EU-medlemskapet, når flere kvinner leder bedrifter med suksess og alle lederne for lønnstakerorganisasjonene snart er kvinner. Da kan vel kvinnesaken legges på hylla?
  • Trolig er det slik at de hardeste dragkampene står igjen. Det handler blant annet om at menn og kvinner både tar og føler likt ansvar for barna, og at det økonomisk altså blir hipp som happ hvem av foreldrene som tar en pause i jobben mens barna er små. Det handler om at menn ikke automatisk har et forsprang på kvinner i konkurransen om de attraktive jobbene, og at kvinner ikke har automatisk hegemoni i hjemmet.
  • Dragkampen gjelder grunnleggende endringer av holdninger som vil bestemme hvordan vi organiserer både arbeid og fritid. De blir aldri noe av dersom forutsetningene for endringer ikke er til stede. En av de avgjørende forutsetningene er at mennesker som ønsker forandringene, har makt og mandat til å drive dem gjennom.