Ingen fra regjeringen vil møte Dalai Lama

Utenriksminister Børge Brende bekrefter regjeringens nei.