Ingen hjelp fra Forsvaret

Forsvaret har ingen rutiner på hvordan de skal følge opp soldater som begår alvorlige kriminelle handlinger mens de er på permisjon fra førstegangstjenesten. Generaladvokaten skulle gjerne sett at det fantes rutiner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

19-åringen som er siktet for drap og drapsforsøk på to ungdommer i Orkdal natt til 17. mai tjenestegjør i militæret. Han var på perm fra rekruttskolen da han ble siktet.

I en slik sak må politiet underrette den militære avdelingen han tilhører. Det som normalt skjer hvis soldater siktes av sivilt politi, er at tjenesten blir utsatt mens saken er under etterforskning.

Ønsker rutiner

Forsvaret har ingen rutiner for å følge opp soldater som blir siktet mens de er på perm. Det finnes verken noe militært organisert hjelpeapparat som bistår med forsvarer eller psykologisk hjelp.

- Jeg får vel si dessverre, sier Arne Willy Dahl, generaladvokat i Forsvaret.

Han vet om at andre land har slike ordninger, men ikke Norge. Det eneste Dahl vet er at soldater som tjenestegjør i utlandet, f. eks FN-tjeneste, får bistand blant annet fra avdelingssjefen.

- Jeg ser at det kan være et behov for det, sier Dahl.

Sov lite

19-åringens forsvarer, Stig Mjønes, sier til Dagbladet at klienten hans var på perm fra forsvaret da han ble siktet for drap og drapsforsøk. Mjøsnes forteller at siktede hadde drukket hjemmebrent og han var svært sliten etter de første ukene på rekruttskolen. Om han hadde psykiske problemer, som følge av militærtjenesten, ønsker ikke forsvareren å spekulere i.

Krigsskolen lærer opp befal til å kunne oppdage soldater som sliter med psyken. I tillegg er det ukentlige møter mellom troppsbefal, prest, lege og avdelingssykepleier om soldatenes ve og vel. I disse møtene kan enkelte soldaters psyke være et tema.

- Vi har ikke noen spesifikk utdannelse som går på psykoanlayse, men kadettene får innsikt i stressmestring og psykiske stridsreaksjoner hos soldater. I tillegg lærer elevene å tolke

andre menneskers psyke gjennom de to årene de lever sammen med andre kadetter, sier kaptein Torstein Slapgard ved Krigsskolen til Dagbladet.

Han sier at forsvaret er særlig bevisst på psykiske reaksjoner hos soldater like etter innrykk.

Det sivile overtar

- Her i Norge er soldaten en del av det ordinære samfunnet, med mindre det finnes en spesiell hjemmel for noe annet, sier Dahl.

19-åringen som nå er siktet for tragedien i Orkdal risikerer ikke noen ytterligere straffeforfølgning i forsvaret dersom han skulle bli frifunnet i den sivile domstolen. Årsaken er at et slikt drap ikke rammes av den militære straffeloven.