Ingen hører på Riksadvokaten

Riksadvokat Tor Aksel Busch sender ut en instruksjon om at saker med rasistiske undertoner skal få særlig oppmerksomhet. Men det er ikke første gang en lignende instruks kommer fra Riksadvokaten: De siste 12 årene har slike signaler blitt gitt ved minst ni anledninger. Men ingen hører på Riksadvokaten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet.no har gått gjennom uttalelser fra Riksadvokatembedet tilbake til 1988. Holdningen fra landets øverste justismyndighet er ikke til å misforstå: Riksadvokatene, representert ved Georg Fredrik Rieber-Mohn og Tor-Aksel Busch, har utrettelig signalisert at rasismeparagrafen skal brukes. Likevel har rasismeparagrafen bare ført til seks domfellelser på 23 år, ifølge Aftenposten.

Alltid høyt prioritert

Hører ikke på Busch

- Noe må gjøres, sa Busch. Deretter sendte han ut et rundskriv til politi og påtalemyndighet om at rasismeparagrafene skal brukes oftere og at slike saker skal prioriteres.Nå sender Riksadvokaten ut nok en påminnelse om at disse sakene skal ha særlig oppmerksomhet.- Vi ber om å få kopi av alle avgjørelser der det reageres på grunnlag av rasismeparagrafen, sier førstestatsadvokat Tor-Geir Myhrer hos Riksadvokaten.- Vi skal se om det er grunnlag for å si at etterforskningen ikke har vært god nok. Hvis vi får veldig få kopier av positive avgjørelser, så kan det gi grunnlag for å spørre hvorfor det er så få positive avgjørelser. Hvis vi får mange saker, tyder det på at det lave antallet saker vi har nå, ikke er representativt. De sakene som blir henlagt, skal statsadvokatene gjennomgå. De skal se på om prioriteten er riktig. Hva er rutinene og instruksene det etterforskes etter? Målet er å få en god oversikt over hva som foregår på politinivå, sier han.

Vil vurderer loven

- At det er få saker er ikke noe bevis for at det ikke gjøres riktig arbeid. Det kan være det, men det trenger ikke være det. Neste skritt er å vurdere om det er hensiktsmessig å vurdere loven. Lovutvalget mot etnisk diskriminering gjør det nå.- Blir Riksadvokatens instruksjoner hørt?- Svaret på det er vel ja, det blir vi. I det ligger det ikke nødvedigvis at det er nok å sende ut et rundskriv akkurat nå. Men i tillegg kan politidistrikter og statsadvokatembeder få saker omgjort av oss. Det tar de innover seg, det er lettere å forholde seg til en omgjøring enn til det generelle direktivet vi sender ut nå. Utfordringen er å holde oppmerksomheten på dette over tid.

BLIR IKKE HØRT: Riksadvokat Tor Aksen Busch vil skjerpe praksisen med rasismeparagrafen. Det har han sagt før.Foto: SCANPIX
BLE HELLER IKKE HØRT: Tidligere riksadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohn ble ikke hørt da han ville skjerpe praksisen med rasismeparagrafen. Foto: SCANPIX