Ingen løfter om å fjerne ulvestamme fra boligområde

Miljøvernminister Guro Fjellanger kom ikke med noen antydninger i Stortingets spørretime i dag om å fjerne ulvestammene i Rendalen og Stor-Elvdal i Hedmark.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ulvene har slått seg til i nærheten av boligområder, og ordførerne i de to kommunene mener at den eneste løsningen er å fjerne dyrene.

  I dag tok Per Roar Bredvold (Frp) saken opp med miljøvernministeren, tilsynelatende uten resultat.

«Vil vurdere tiltak»

Statsråden refererte fra rovviltmeldingen som allerede er behandlet i Stortinget.

 Fjellanger svarte at hun vil vurdere tiltak og virkemidler som kan være tjenlige for å nå måsettingene om å bevare levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene i Norge, samtidig som det sikres et aktivt jordbruk med muligheter til å utnytte beiteressursene i utmark til sau og rein.

  Hun konstaterte at Stortinget har sluttet seg til at det er et mål å etablere reproduksjon av ulv i Norge, og at arten skal underlegges strengt vern inntil det er etablert minst åtte-ti familiegrupper i Sør-Skandinavia, derav noen i Norge.

  - Først når dette er oppnådd, kan ulven forvaltes mer på linje med andre rovdyr, sa miljøvernministeren.

(NTB)