Ingen målemani i Kunnskapsdepartementet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BARNEHAGE: I et innlegg 19. juni påstår Erling Folkvord fra Rødt at kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell lider av målmani, og angriper ønsket om å få klarere standarder for dokumentasjonsarbeidet i barnehagene, slik regjeringen foreslår i stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagen som kom rett før sommeren.

Folkvord kan ikke ha fått med seg hovedbudskapet i meldingen når det gjelder dokumentasjon og kartlegging i barnehagen, nemlig at dette allerede skjer i utstrakt grad og at regjeringen ser det som viktig å sikre at dette skjer på en forsvarlig måte. Det er ikke ønskelig at det utvikler seg en praksis i barnehagene hvor barns ferdigheter måles og gis poeng slik Oslo var på vei til å gjennomføre før de tok til fornuft i vår. Det er viktig at all kartlegging har som mål å gi barn som trenger ekstra oppfølging god hjelp så tidlig som mulig. Det kan også være bra at skolen mottar informasjon om barna de tar imot til skolestart, slik at både barn og foreldre kan følge trygghet for at overgangen skal gå bra og for at barn som har behov for særlig støtte på skolen får det raskt.

Folkvord ønsker tydeligvis at det ikke skal finnes noen regler for hvordan slik dokumentasjon skal samles og overføres. I Kunnskapsdepartementet vurderer vi at det er behov for metodeutvikling og klargjøring av regelverket i forbindelse med dokumentasjon og kartlegging, nettopp for å hindre slike utslag som Folkvord advarer mot. Kvalitet i barnehagen handler om langt mer enn dette, og også om gode arbeidsbetingelser hos de ansatte, som Folkvord er inne på. Men uten å få kartleggings- og dokumentasjonsarbeidet i barnehagene inn i riktige former, risikerer vi på den ene siden at dette gjennomføres slik at det går ut over barnehagens egenart, og på den annen side at de ikke tar tak i og følger opp barn som har særlige utfordringer.