Ingen miljøframskritt i Europa

Forurensningen i Europa er blitt verre på 1990-tallet, viser rapporten Europas miljø. Det blir stadig mer søppel, mangfoldet av arter i naturen er redusert, kjemikaliestrømmen øker og CO2-konsentrasjonen i atmosfæren vokser.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det eneste som er blitt bedre de siste årene er beredskapen mot miljøkatastrofer, sier den norske eksperten Gabriel Kielland i Det internasjonale miljøbyrået.

Den negative utviklingen i 90-årene betyr ikke nødvendigvis at tiltak for å bedre miljøet er nytteløse.

- Men tiltakene er ikke kraftige nok, eller så tar det lang tid før de virker, påpeker Kielland.

Vest-Europa bidrar mest til forurensningen, skal vi tro rapport nummer to om miljøet i Europa laget av Det europeiske miljøbyrå. I Sentral- og Øst-Europa har konjunkturnedgangen etter de økonomiske reformene ført til reduserte utslipp.

Landbruk og trafikk

Rapporten viser at Norge sliter med de samme miljøproblemene som de andre landene. Det er landbruk og økt trafikk som først og fremst er årsaken til Europas miljøproblemer.

Belastningene på miljøet fra disse områdene øker raskt, og utslippene er vanskeligere å kontrollere enn utslipp fra industrien. Også de store mengdene søppel skaper miljøproblemer som politikerne i Europa ikke klarer å gjøre noe med.

Rapporten, som omfatter 44 land, vil bli presentert for Europas miljøvernministre når de møtes til konferansen Miljø for Europa i Århus neste uke. Kiellands understreker at rapporten ikke er noen dommedagsbeskrivelse.

Dårlig byluft

Ifølge rapporten har godstransporten på veiene i Europa økt med 54 prosent siden 1980, mens personbiltrafikken har økt med 46 prosent siden 1985. Antall flypassasjerer har økt med 67 prosent etter 1985.

- Norge håndterer den økte transporten like dårlig som alle andre land. Økningen i trafikken er til dels dramatisk, og konsekvensen er dårlig luft i byene, sier Kielland.

Rapporten viser at Norge står i en særstilling når det gjelder karbonutslipp i luft, som er den viktigste årsaken til klimaendringer. Bare Russland slipper ut mer karbon enn Norge.

- Det skyldes at vi pumper opp så mye olje og gass. Imidlertid har diskusjonen om hvordan vi kan løse dette kommet mye lenger i Norge sammenlignet med resten av Europa, sier Kielland.

Topper søppellisten

Norge topper listen over produksjon av kommunalt avfall, men det betyr ikke at vi produserer mest søppel. Snarere skyldes det at vi har et bra registreringssystem, og at den kommunale renovasjonen er bedre i Norge enn i mange andre land.

På andre områder er Norge offer for andres forurensning. Havstrømmene i Nordsjøen gjør at utslipp fra kontinentet havner langs norskekysten, og vi får sur nedbør fra Polen, Storbritannia og Tyskland. Norge har også ozon langs bakken på grunn av trafikkutslipp ellers i Europa, noe som skader vegetasjonen.

(NTB)