Ingen nye EU-land før 2005

Ingen nye land kan vente å bli medlem av EU før tidligst i 2005. Det går fram av EU-kommisjonens årlige oppsummering av forhandlingene med søkerlandene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den svenske regjeringen hadde håpet at kommisjonen skulle holde døren åpen for at forhandlingene med de best kvalifiserte søkerlandene skulle kunne avsluttet i løpet av 2001. Men kommisjonen akter ikke å begynne de avgjørende forhandlingene om jordbruk- og regionalpolitikk før i 2002.

EU-kommisjonen er i hovedsak positiv i sin vurdering av utviklingen i 10 av de 12 landende som forhandler om medlemskap.

Det 13. kandidatlandet - Tyrkia - får beskjed om å bedre forholdene for menneskerettene, avskaffe dødsstraffen og frigi politiske fanger før det kommer på tale å starte medlemskapforhandlinger.

De fleste av landene vurderes nå som velfungerende markedsøkonomier, men de fleste har samtidig et stykke igjen for å oppfylle kravet om en nasjonal lovgivning på linje med EU-standard.

(NTB)