Ingen regler om sikkerhet i tunneler

Norge har ingen nasjonale bestemmelser om sikkerhet i tunneler. - Dermed er det svært vanskelig for brannvernmyndighetene å føre effektiv kontroll, sier overingeniør Asle Hembre i Oslo Brannvesen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Natt til søndag måtte 400 mennesker evakueres fra en t-banetunnel i Oslo da det tok fyr i en kabel. Brannen avdekket en rekke alvorlige mangler ved beredskapen som brannvesenet har tatt opp med Oslo Sporveier gjennom en årrekke, uten at noe har skjedd.

Mens brannmyndighetene kan stenge spisesteder eller aldershjem som bryter brannvedtektene og gi huseiere pålegg om utbedringer, har de ingen tilsvarende myndighet overfor etater som NSB, Statens Vegvesen eller Oslo Sporveier.

- Etter loven er det eierne av tunnelene her i landet som står ansvarlig for sikkerheten. Vi har ingen lovhjemmel for å tvinge dem til å bedre brannsikkerheten, sier Hembre.

Lokal løsning

Nå satser Oslo Brannvesen på en lokal løsning i samarbeid med de kommunale myndigheter. Bystyret har sagt ja til å gi brannvesenet ansvaret for å utarbeide retningslinjer for minimumskrav om sikkerhet i alle typer tunneler i hele Oslo-området. Arbeidet ble igangsatt før brannen natt til søndag, og 4. mai skal samarbeidspartnerne fortsette drøftingene.

Utkastet til retningslinjer omfatter tre hovedpunkter: Røykventilasjon på stasjonene for å sikre rømningsveiene, overstyring av togenes nødbremser slik at man kan få togsettene ut av røyklagte områder, og bedre sambandsopplegg inne i tunnelene hvor brannvesenets eget sambandsutstyr ikke fungerer.

Ifølge overingeniør Hembre skal dette utkastet nå ut på høring hos eierne av tunnelene. Deretter må saken opp til politisk behandling i bystyret.