Ingen renteøkning foreløpig

Holder styringsrenta på 5 prosent.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Styret i Norges Bank besluttet onsdag å holde styringsrenta uendret på 5 prosent.

Samtidig fastholder hovedstyret at renten vil bli satt ytterligere opp, men ikke så mye som sentralbanken varslet i juni.

Strategien for sentralbanken er nå at styringsrenten fram til mars neste år skal ligge et sted mellom 4,75 og 5,75 prosent.

Banken understreker at anslagene er usikre, men totalbildet i øyeblikket tilsier at det kommer ett eller muligens to rentehopp på 0,25 prosentpoeng i løpet av vinteren.

Dermed er rentetoppen tatt ned fra tidligere 5,75 prosent til 5,5 eller kanskje bare 5,25 prosentpoeng dersom ikke det skjer noe helt uventet i norsk økonomi.
Lavere rentebane
Hovedstyret behandlet også Pengepolitisk rapport nr. 3 der det på flere sentrale punkter er en viss endring i vurderingene siden forrige rapport.

- Ny informasjon som har kommet siden juni påvirker både bildet av nåsituasjonen i økonomien og forutsetningene om drivkreftene som vil påvirke utviklingen i årene som kommer, heter det i rapporten.

En viktig årsak til at hovedstyret har endret synet på hvor mye styringsrenta skal opp er uroen i de internasjonale finansmarkedene gjennom sommeren.

I tillegg anslår banken at veksten hos Norges handelspartnere blir lavere enn det hovedstyret regnet med i juni.

Og kanskje det viktigste: kronekursen er allerede sterkere enn hva hovedstyret la til grunn i forrige rapport.


Som ventet her hjemme

Derimot er det ikke skjedd vesentlige endringer i vurderingen av den økonomiske situasjonen her hjemme. Prisveksten har vært om lag som anslått. Det samme gjelder lønnsveksten.

Derimot er veksten i husholdningenes etterspørsel noe høyere enn forventet mens arbeidsledigheten er som tidligere anslått.

Sysselsettingsveksten har vært sterkere enn ventet, noe vi kan takke arbeidsinnvandringen for. I tillegg er også flere unge og eldre kommet i arbeid. Dermed må sentralbanken innrømme at kapasitetsutnyttelsen har vært noe lavere enn det banken tidligere har lagt til grunn.


Halvorsen mindre ekspansiv
Rapporten fastslår at finanspolitikken vil virke ekspansivt både i år og neste år. Likevel skriver banken at de ekspansive statsbudsjettene har vært mindre ekspansive enn tidligere antatt.

Den høye sysselsettingen og lave prisveksten gjør at husholdningenes disponible realinntekt blir høyere både i år og neste år. Veksten i privat forbruk er for inneværende år justert opp til 6 prosent. Dette er hele 1,25 prosentpoeng høyere enn i forrige rapport.

(NTB)