HÅNDHILSTE: Tiltalte Eirik Jensen og riksadvokat Tor-Aksel Busch hilste på hverandre på gangen før retten ble satt fredag morgen. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
HÅNDHILSTE: Tiltalte Eirik Jensen og riksadvokat Tor-Aksel Busch hilste på hverandre på gangen før retten ble satt fredag morgen. Foto: Bjørn Langsem / DagbladetVis mer

Eirik Jensen-saken

- Ingen sammenheng mellom det hemmelige prosjektet og Jensen-saken

Riksadvokat Tor-Aksel Busch vitnet mot den tidligere politimannen Eirik Jensen. Han mener det hemmelige prosjektet ikke har betydning for saken.

bDet er svært uvanlig at riksadvokaten vitner i norske straffesaker, og enda mer uvanlig var det at Tor-Aksel Busch ble kalt inn av Spesialenheten i romjula, etter at de egentlig var ferdig med sin vitneførsel.

Likevel møtte han opp i Oslo tingrett rundt 08.30 i dag. Han håndhilste på Eirik Jensen på gangen, og for første gang på lang tid var rettssalen fullsatt med både publikum og presse.

VITNET: Riksadvokat Tor-Aksel Busch. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
VITNET: Riksadvokat Tor-Aksel Busch. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet Vis mer

Det er riksadvokaten som besluttet tiltale mot Jensen i februar 2016. Ifølge Spesialenheten var han kalt inn fordi de ønsket svar på vitnemål fra enkelte av forsvarervitnene.

Det hemmelige prosjektet

Eirik Jensen har forklart at en stor kontantøkonomi har vært en del av hans sikkerhetsopplegg. Han har også forklart at han hadde kontanter tilgjengelig i forbindelse med det topphemmelige nasjonale prosjektet, som han skal ha vært en del av fra 1998 til 2011.

Ingen får lov til å snakke om momenter ved det hemmelige prosjektet som kan avsløre navn på politiinformanter, men det er kjent at prosjektet bruk av hemmelige kilder og informanter. Riksadvokaten måtte i dag svare på spørsmål om prosjektet.

RETTSSAKEN FORTSETTER: Flere nye vitner skal i dag ta del i rettssaken mot Eirik Jensen. Blant dem er politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, som gikk på politiskolen med Jensen for nesten 40 år siden. Kommentator: Martine Aurdal. Reporter: Trym Mogen. Video: Nicolai Delebekk / Dagbladet Vis mer

- Jeg er vel en av de få som kjenner prosjektet godt. Jeg var på ingen måte involvert i det operative eller løpende arbeidet, men jeg mener at jeg har god kunnskap om prosjektet. Det skyldes ikke minst den krevende situasjonen som forelå der det var fare for liv og helse, og der politiet ba om bistand fra riksadvokaten, sier Busch.

- Ingen sammenheng

Spesialenheten-aktor Guro Glærum Kleppe spør om det er noen berøringspunkter mellom det hemmelige prosjektet og saken mot Jensen og Cappelen.

- Jeg har jo avgjort tiltalespørsmålet i saken mot Jensen og Cappelen, og mener jeg har god kjennskap til den. Etter min overbevisning er det ikke noen sammenheng mellom disse prosjektene. Det er ingen sammenheng, utover at Eirik Jensen var inne i begge. Cappelens navn har aldri vært nevnt i forbindelse med dette prosjektet, sier riksadvokaten.

Busch omtalte imidlertid Jensen som meget sentral i det nasjonale prosjektet

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden presset riksadvokaten videre på spørsmålet:

- Flere faremomenter

- Jensen og Cappelen har begge to sagt at Cappelen ikke har noe med prosjektet å gjøre, men gjennom prosjektet er det vel andre omstendigheter. Hva med Jensens arbeidsvilkår? Når han må stå til disposisjon, lønnsbetingelser også videre. Er du kjent med dette?

- Nei, men jeg er klar over at prosjektet har flere faremomenter ved seg. Da de ba meg om hjelp i en vanskelig situasjon, gjorde jeg det jeg kunne for å hjelpe med dette.

Elden grillet også Busch om et møte han skal ha hatt med Jensen og politimesteren 17. desember 2013. Der skal de blant annet ha diskutert termineringen av det hemmelige prosjektet med flere andre politifolk.

- Betyr det at det fortsatt var fare for liv og helse på dette tidspunktet? spurte Elden.

- I slike typer prosjekter, der det gjelder krevende politiarbeid, skal det mye til før vi sier at faren for liv og helse er helt borte. Det er forbundet med stor risiko å treffe slike beslutninger. Det er viktig å forholde seg til taushetsplikt også i en tid framover, sier Busch.