Ingen skam å snu i tide

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I morgen skal Stortinget behandle to forslag om adgangen til å drive oppsøkende genetisk veiledning overfor familier med alvorlige, arvelige sykdommer. Etter gjeldende lov om medisinsk bruk av bioteknologi kan ikke lege eller helseinstitusjon drive slik virksomhet. Arbeiderpartiet vil at Helsedepartementet skal kunne gi generell tillatelse til oppsøkende genetisk veiledning overfor familier som er bærere av bestemte sykdommer og sykdomsgrupper. Dette forslaget har støtte fra Fremskrittspartiet, og vil trolig bli vedtatt.
  • Stortingets mindretall ønsker en lovendring som fastholder at hovedregelen skal være at bare pasienten selv, eller legen etter samtykke fra pasienten, kan informere slektninger om risiko for arvelig sykdom. Men at det på bestemte kriterier skal kunne gjøres unntak fra kravet om pasientens samtykke.
  • Forslaget fra regjeringspartiene og SV bøter på svakheten ved dagens bioteknologilov: I spesielle situasjoner skal lege eller helseinstitusjon, uten samtykke fra pasienten, kunne ta kontakt med slektninger og informere om at de kan være bærere av alvorlig sykdom som kan forebygges eller behandles. Det kan for eksempel være aktuelt om pasienten er død, eller ikke selv er i stand til å håndtere situasjonen.
  • Det er ingen god grunn til å innføre en så liberal praksis for oppsøkende genetisk veiledning som Arbeiderpartiets forslag legger opp til. Erfaringen viser at de aller, aller fleste pasienter selv informerer slektningene om alvorlig, arvelig sykdom. Helsevesenet har for liten kapasitet til å ta seg av dem som på eget initiativ ber om å få genetisk veiledning, og makter ikke å følge opp alle som vet de er disponert for alvorlige sykdommer.
  • Derimot forutsetter en liberalisering av adgangen til å drive oppsøkende genetisk veiledning vanskelige etiske avveininger. Det offentlige helsevesen har liten erfaring med slik virksomhet, mens kommersielle aktører står klar til å tilby sine tjenester. Arbeiderpartiet bør tenke seg om en gang til før morgendagens stortingsbehandling.