Ingen skam å snu

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Døvblinde Linda fikk i går vite at hun ikke blir flyttet fra fosterhjemmet sitt i Andebu kommune når hun snart fyller 18 år. Barnevernet og bydelsdirektøren i Gamle Oslo har stanset vedtaket fra oktober i fjor der barnevernet sa opp kontrakten med fosterforeldrene som Linda har bodd hos siden hun var fem år. Etter at saken ble kjent gjennom Dagbladet, ble det klart for beslutningstakerne at vedtaket var fattet på «sviktende faglig grunnlag». Loven pålegger ansvarlige myndigheter å handle til barnets beste. Nå ser alle at å oppløse et trygt, stabilt og vel fungerende fosterhjem for ei døvblind jente som planlegger sitt voksne liv i en tilrettelagt bolig i samarbeid med lokalmiljøet, vil være å bryte med lovens intensjoner.

Barneverns- og bydelsledelsen skal ha ros for å ha lyttet til kritikken og for å snu i tide, etter at saken ble kjent før jul. Både barnevernsansatte og faglige tillitsvalgte har henvendt seg til kommunen for å advare mot at pålagte innsparinger fra byrådet får bydelene til å si opp fosterhjemskontraktene når barna fyller 18 år. Loven gir adgang til å forlenge omsorgsansvaret til fylte 23 år. Dermed øker Linda-saken oppmerksomheten rundt ettervernet, et meget svakt punkt i omsorgskjeden for barnevernsbarna.

Loven pålegger barnevernet å vise særlig omsorg og evne til samarbeid med alle parter når barnevernsbarna skal over i et eget, voksent liv. Mye tyder på at adgangen til å utvide ansvaret til fylte 23 år må bli regelen snarere enn unntaket, dersom barnevernstiltaket fungerer godt og er frivillig. I et utdanningssamfunn som vårt er det vanlig at ungdommer flest er avhengige av pårørende i begynnelsen av voksenlivet. Flere bor hjemme mens de utdanner seg. Det går lengre tid før de kommer i jobb og blir økonomisk selvstendige.

Det burde være innlysende at nettopp barnevernsbarn, og særlig dem med store funksjonshemninger, behøver særlig forsterkning i disse sårbare åra. Mange mangler helt sitt eget nettverk. I stedet må de frykte for at barnevernet kutter over båndene og etterlater dem som sosialklienter. Dårlig ettervern er meget dårlig barnevern.