IKKE LOVLIG:  Borgarting lagmannsrett har i en fersk dom konkludert med at miljøfartsloven ikke har hjemmel i vegtrafikkloven, og at man dermed kun kan dømmes for fartsoverskridelser som overstiger den opprinnelige fartsgrensen. Foto: Morten Holm / SCANPIX
IKKE LOVLIG: Borgarting lagmannsrett har i en fersk dom konkludert med at miljøfartsloven ikke har hjemmel i vegtrafikkloven, og at man dermed kun kan dømmes for fartsoverskridelser som overstiger den opprinnelige fartsgrensen. Foto: Morten Holm / SCANPIXVis mer

Ingen straff for å bryte miljøfartsgrensen

I en fersk dom slår lagmannsretten fast at miljøfartsgrensen er ulovlig.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet). I en dom fra Borgarting lagmannsrett slås det fast at man bare kan straffes for den delen av hastighetsoverskridelsen som overstiger den opprinnelige fartsgrensen.

En 35 år gammel mann ble tatt for å kjøre i 100 km/t på Ringveien i Oslo. Veien var merket med miljøfartsgrense. Han ble idømt fengselsstraff i 2008 for dette og en rekke andre brudd på vegtrafikksloven. Han ble også fratatt lappen i 16 måneder.

Lagretten konkluderer med at det er «tvilsomt om såkalt miljøfartsgrense er hjemlet i vegtrafikkloven». Han ble derfor dømt til en bot for den del av fartsovertredelsen som overskred den lovlige fartsgrense på 80 km/t, og tap av førerrett utgikk i den nye dommen.

- Nå vil nok alle som måtte ha mistet førerkortet eller være bøtelagt for kjøring over de såkalte miljøfartsgrensene i Oslo ha krav på å få tilbake pengene og lappen tilbake, sier 35-åringens forsvarer John Christian Elden til Dagbladet.

- Viktig dom Miljøfartsgrensene innføres av Statens Vegvesen hver vinter for å hindre svevestøv. Men lovligheten av denne har lenge vært omstridt. Politiet har heller ikke visst om de har hjemmel til å straffe bilister som overskrider miljøfartsgrensen.

I begynnelsen av november konkluderte riksadvokaten med at ingen av de tre paragrafene som er benyttet i forbindelse med miljøfartsgrensen gir grunnlag for å håndheve den permanent gjennom en periode, og at han inntil videre ikke vil gi politi og påtalemyndighet direktiver for å håndheve fartsgrensen, ifølge aftenposten.no.

- Det er en viktig dom, og følger opp det synspunkt også Riksadvokaten har gitt uttrykk for. Påtalemyndigheten ved Oslo politidistrikt som ikke fulgte Riksadvokaten her, har nå fått svar på tiltale, sier Elden.

Har nedsatt arbeidsgruppe Elden mener at det eneste riktige nå er at kommunen straks tar ned skiltene som viser miljøfartsgrenser.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) uttalte til Nettavisen i slutten av forrige måned at det er uaktuelt å fjerne miljøfartsgrensen. Hun sier departementet jobber med å bringe klarhet i regelverket.

- Jeg har tatt et initiativ der jeg har bedt representanter fra justis- og samferdselsdepartementet sette seg ned for å se nærmere på både hjemlene for håndhevelse og ikke minst reaksjonsregelverket. Målsettingen er å rydde vekk eventuelle uklarheter fra veien en gang for alle, sier Kleppa til Nettavisen.

Arbeidet er forventa å være ferdig ved årsskiftet.