- Ingen straff hvis han hadde bremset

Kritikken mot råkjøringsdommen fra Sunnfjord fikk sorenskriver Bjarte Eikeset til å skrive en oppsiktsvekkende forsvarstale i går. Ifølge Eikeset kan ikke mangemillionær Fritz Hjelmeland dømmes for råkjøringen i 141 km/t.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tabben var at Hjelmeland ikke bremset etterpå, mener sorenskriveren.

Mangemillionær Fritz Hjelmeland fra Førde tilsto at han kjørte i 141 km/t i 80-sonen. Han sa farten var uforskyldt, og det var Sunnfjord herredsrett enig i.

Dermed ble Hjelmeland bare dømt for at han ikke bremset ned etter forbikjøringen.

Herredsdommer Terje Mowatt lot ham slippe fengsel. Dommeren konstaterte blant annet at Mercedesen hans hadde så gode kjøreegenskaper.

Fengsel vanlig

Ifølge professor i strafferett Henry John Mæland ved Universitetet i Bergen er det vanlig at personer som kjører i 130 km/t eller mer blir straffet med fengsel.

Hvorfor skjedde ikke dette med mangemillionæren fra Førde?

I en pressemelding kommer sorenskriver Eikeset med en unik forsvarstale for herredsdommer Terje Mowatt. Han mener det er tull og tøys at mangemillionæren slapp billig unna fordi bilen hans er så fin. Sorenskriveren legger blant annet skylda på reglene i forhørsretten, samt politi og påtalemyndighet, for at det gikk som det gikk: «Det eneste siktede derfor kan dømmes for var at han unnlot å bremse ned farten, men bare slapp gassen,» skriver han.

Skulle ha bremset

Her er argumentene:

  • Saken gikk for forhørsretten:

Personer som skal dømmes her, må gi en «uforbeholden tilståelse». Mangemillionæren ønsket selv en rask avgjørelse i rettssystemet. Med en dom i forhørsretten slipper man en lang, belastende rettssak.

  • Han ga ikke en uforbeholden tilståelse:

Fritz Hjelmeland innrømmer å ha kjørt i 141 km/t. Han vil derimot ikke gi uforbeholden tilståelse for at det var galt av ham å bryte fartsgrensen slik han gjorde. Han mener han kom uforskyldt opp i situasjonen fordi en traktor plutselig svingte ut i veien foran ham under forbikjøringen. Dermed måtte han sette opp farten for å unngå en farlig situasjon.

  • Kunne ikke dømmes:

Så lenge Hjelmeland benekter at det er rettsstridig å kjøre i 141 km/t i denne konkrete situasjonen, og at han ikke utviste uaktsomhet ved å ha kjørt så fort, kan han heller ikke dømmes for det i forhørsretten. Hensett til at påtalemyndighet har siktet ham for grov overtredelse. Da foreligger det nemlig ikke en uforbeholden tilståelse.

  • Han bremset ikke:

Men det var én ting mangemillionæren innrømmet uten forbehold, nemlig at han ikke bremset ned farten etter at han hadde økt hastigheten. OK, konkluderte dommer Mowatt: Dette kan jeg dømme deg for.

Fartsoverskridelsen var kortvarig, bilen hadde gode kjøreegenskaper og føreren var erfaren. Alle disse faktorene gjorde at Hjelmeland slapp fengsel, konkluderer retten.

På feil sted

Spørsmålet er om råkjøringssaken aldri skulle vært behandlet i forhørsretten, men heller gått i herredsretten som en vanlig rettssak med vitner.

- Når påtalemyndigheten ber om forhørsrettsbehandling, må retten ta dette til etterretning. Påtalemyndigheten hadde den samme dokumentasjonen som oss og var klar over det begrensede omfanget tilståelsen hadde, sier sorenskriver Eikeset til Dagbladet og mener det ikke var noen grunn til å la være å behandle saken i forhørsretten.

Dette er ikke jusprofessor Henry John Mæland enig i:

- Man kan reise spørsmålet om vilkårene var til stede for å dømme i forhørsretten, sier han.

Mæland er heller ikke umiddelbart enig i selve dommen.

- I utgangspunktet er det nok for skyldspørsmålet at siktede har kjørt i mer enn 80 km/t. Det at man setter seg i en situasjon, slik som vedkommende gjorde i denne forbikjøringen, kan i seg selv være uaktsomt. Poenget er at når gapet blir for stort mellom det siktede erkjenner og det påtalemyndigheten ønsker, må forhørsretten la være å behandle saken, sier professor Mæland.

FORSVARER DOMMERKOLLEGA: Sorenskriver Bjarne Eikeset i Sunnfjord forsvarer at mangemillionær Fritz Hjelmeland slipper fengsel for å ha kjørt i 141 km/t.