Ingen streik i verkstedindustrien

Det blir ikke streik i verkstedindustrien tirsdag. Fellesforbundet og TBL har enstemmig anbefalt et forslag fra riksmeklingsmann Reidar Webster.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Drøyt fire timer etter fristen kunne Fellesforbundets leder Kjell Bjørndalen og Teknologibedriftenes Landsforenings direktør Karl Nysterud presentere et anbefalt forslag, sammen med riksmeklingsmann Reidar Webster.

Forslaget skal ut på uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer, med svarfrist 30. april.

Det anbefalte forslaget innebærer et generelt lønnstillegg på 2 kroner og 75 øre timen, eller om lag 1,65 prosent. Inkludert overheng og lokal lønnsglidning betyr det en gjennomsnittlig lønnsvekst på 5 prosent.

Prisstigningen er beregnet til 1,5 prosent, og det betyr at reallønnsveksten blir på hele 3,5 prosent.

Handelspartnere

Kjell Bjørndalen mener den konkurranseutsatte industrien vil tåle en såpass høy lønnsvekst, mens Karl Nysterud er mer skeptisk:

- Det er mer enn våre handelspartnere får, kanskje 1,5 til 2 prosent mer. Men vi har tatt det, fordi vi vurderte at det var det beste resultatet vi kunne få i den nåværende arbeidskraftsituasjonen, sier Nysterud.

Partene har utarbeidet et vedlegg om tjenestepensjon som innebærer at pensjoner skal drøftes i den enkelte bedrift og derigjennom etablere bedriftsvise ordninger. Fellesforbundet og Teknologibedriftenes Landsforening skal sammen med LO og NHO motivere bedriftene til å etablere slike ordninger.

Fellesforbundets leder Kjell Bjørndalen har dermed ikke fått gjennomslag for kravet om tariffestet tjenestepensjon, men han er likevel fornøyd og regner med at medlemmene vil stemme ja.

- Vi har reist kravet om pensjon på vegne av hele LO-fellesskapet og har hatt nær kontakt med LO gjennom hele prosessen, sier han.

LO fornøyd

Sentralt i LO er reaksjonene positive til meklingsresultatet.

- Jeg er svært tilfreds med at meklingen i Verkstedoverenskomste n har ført fram til et anbefalt forslag, sier LO-leder Gerd-Liv Valla.

LO-lederen framholder spesielt resultatet når det gjelder tjenestepensjon for dem som i dag ikke har slik pensjon, og betegner dette som et første skritt i retning av målet om større rettferdighet på pensjonsområdet.

- Arbeidsgivernes framstøt for å uthule normalarbeidsdagen er slått tilbake. Meklingsforslaget gir også en klar kjøpekraftsforbedring, og det skal forhandles på vanlig måte om mellomoppgjøret i 2003, sier Valla.

(NTB)