Ingen streik

Det blir ingen buss- og ferjestreik. Det ble i natt oppnådd enighet i forhandlingene i mellomoppgjøret mellom LO/YS og NHO. Det betyr lønnshopp for rundt 100.000 arbeidstakere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Resultatet ble et lavlønnsoppgjør uten generelle lønnstillegg. Avtalen gir lønnsmottakere med en gjennomsnittslønn på mellom 85 og 95 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, eller 279.600 kroner, et tillegg på 1,95 kroner per time.

De som tjener under 85 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn får et tillegg på 2,85 per time.

Kravet fra LO var et tillegg på 3,75 kroner for dem som tjente under 85 prosent av gjennomsnittet. YS krevde et tillegg på 2,75 kroner for dem som tjente under 95 prosent av gjennomsnittet. Resultatet ble at partene godtok en skisse fra riksmeklingsmann Reidar Webster.

I tillegg til lønnsveksten har LO og YS fått løfte fra statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) om at fradraget for fagforeningskontingent skal økes fra 1.100 kroner til 1.450 kroner for 2003 og til 1.800 kroner for neste år. Forslag om dette vil komme i revidert nasjonalbudsjett i mai.

Det er imidlertid en unntaksbestemmelse i avtalen som gjør at partene kan avtale at tillegg helt eller delvis skal bortfalle, eller utsettes til et senere tidspunkt.

Rentenedgang

Etter at meklingen var i havn ved 00.30-tiden natt til torsdag, sa både LO-leder Gerd-Liv Valla og administrerende direktør Finn Bergesen jr. i NHO at avtalen burde gi grunnlag for fortsatt rentenedgang. Oppgjøret fører til en samlet lønnsvekst på 0,5 prosent.

- Oppgjøret ligger nær opp til målet om en lønnsvekst i Norge på linje med den hos våre viktigste handelspartnere. Det er dermed et brudd med tidligere oppgjøre det vår lønnsvekst har vært langt høyere, sa Bergesen..

Likevel mente han at oppgjøret ble dyrere enn NHO hadde håpet og ønsket, men at man ga etter blant annet fordi resultatet ellers ville ha blitt en streik ingen hadde forstått.

- Det er særlig bekymringsfullt at mange bedrifter som fra før har lav lønnsevne nå for en altfor sterk belastning, sa han.

Gerd-Liv Valla la særlig vekt på lavlønnsprofilen, som etter hennes mening også er en kvinneprofil fordi mange av de rundt 100.000 som omfattes av avtalen er kvinner.

Hun avviste spekulasjoner om at det hadde vært intern strid i LO om kravene.

YS-leder Randi Bjørgen er også tilfreds med oppgjøret, og særlig med løftene fra statsministeren om økt fradrag for fagforeningskontingent.

Bondevik part

Regjeringen har bidratt aktivt i oppgjøret med løfte med økt fradrag for fagforeningskontingent.

I et brev til LO og NHO som ble sendt onsdag, redegjorde Bondevik for konkret oppfølging av forpliktelsene fra Kontaktutvalget.

I tillegg til økt fradrag for kontingent lover statsministeren økning i de ordinære arbeidsmarkedstiltakene i år slik at arbeidsmarkedstiltakene økes med 2.500 plasser.

Regjeringen vil også vurdere lovbestemmelsene som hindrer at arbeidstakere kan bidra med tilskudd til egen pensjon i bedrifter som har opprettet pensjonsordninger etter lov om innskuddspensjon.

(NTB)