Ingen tar ansvaret for 19 døde

Vesta og Jernbaneverket har inngått forlik om Åsta-ulykken. Men ingen tar ansvar for at 19 mennesker brant i hjel.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Jeg er tilfreds med at det nå er inngått forlik i denne saken, og at man er kommet fram til en løsning som er god for alle parter, sier en ferierende samferdselsminister Torild Skogsholm (V) til NTB via informasjonssjef Ivar Torvik.

19 mennesker omkom i ulykken 4. januar 2000 da to tog kolliderte på Rørosbanen.

Nå har Jernbaneverket og forsikringsselskapet Vesta inngått et forlik i saken om forsikringsoppgjøret etter ulykken.

Forsikringsselskapet Vesta betalte ut rundt 55 millioner kroner i forsikringsoppgjør etter ulykken. Erstatningsbeløpet fordeler seg med 14 millioner kroner i erstatning til overlevende og pårørende, 30 millioner kroner til NSB for de to ødelagte togsettene og 11 millioner kroner til transport, opprydding og tap av inntekter for NSB. I etterkant fremmet Vesta et regresskrav overfor Jernbaneverket som opprinnelig lød på 50 millioner kroner.

Jernbaneverket nektet å godta dette, og tvisten ble derfor brakt inn for rettsapparatet. Saken skulle opprinnelig opp for retten i Sør-Østerdal tingrett 10. mars.

Fornøyde parter

Forliket innebærer imidlertid at Vesta får tilbake 44 millioner kroner av Jernbaneverket.

Jernbanedirektør Steinar Killi er glad, særlig på vegne av de etterlatte, for at erstatningsoppgjøret med Vesta nå er i havn ,og at det ikke blir noen rettssak.

- Jernbaneverkets mål har hele tiden vært å oppnå forlik, noe som har vært vanskelig å kommunisere mens forhandlingene pågikk, sier Killi i en kommentar.

Hensynet til de mange berørte av ulykken var ifølge Vesta et viktig motiv for begge parter for å finne frem til en minnelig løsning.

- Det ville vært en ekstra belastning for dem å få hele tragedien belyst gjennom en rettssak. Derfor er vi svært glade for at vi har klart å komme til enighet i denne saken, sier divisjonsdirektør Rune Gaustad i Vesta.

Men ingen tar ansvar...

Både Riksadvokaten og en granskningskommisjon, Groth-kommisjonen, mente at Jernbaneverket var å laste for dårlig kontroll og oppfølging av sikkerhetsarbeidet på strekningen.

Ett av punktene i forliksavtalen understreker imidlertid at staten ved Samferdselsdepartementet med forliket ikke erkjenner noen form for ansvar ulykken. Det betyr at heller ikke Jernbaneverket erkjenner noen form for skyld for Åsta-ulykken.

- Det er ingen erkjennelse av skyld for ulykken fra Jernbaneverkets side, sier informasjonsdirektør Jan Erik Kregnes i Jernbaneverket til NTB.

Han viser til at det ikke foreligger en rettskraftig dom som avgjør skyldspørsmålet.

På spørsmål om hva han har å si til de overlevende, etterlatte og pårørende når forliket innebærer at ingen tar på seg ansvaret for at 19 mennesker døde, sier informasjonsdirektøren at han ikke har flere kommentarer.

Heller ikke i departementet er noen villig til å kommentere den delen av forliket.

Ifølge forliksavtalen er Vesta rettslig ansvarlig for alle eksisterende eller fremtidige erstatningskrav som springer ut fra Åsta-ulykken.

(NTB)

DØDSMARK:</B> 19 mennesker døde her. Hvem har ansvaret for tragedien? Spørsmålet er fortsatt åpent.