Ingen tar tak i giftfjordene

Ingen har i dag noen løsning på hvordan og når norske havner og fjorder skal renses. Til tross for at giftige kjemikalier og tungmetaller truer næringskjeden og matfatet, gjemmer regjeringen saken under teppet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Anslag SFT har gjort, forteller at full opprydding og oppvask vil koste et sted mellom 25 og 50 milliarder kroner. Noen konkret oppryddingsplan foreligger ikke.

Til nå har industri, andre næringsinteresser og husholdninger dumpet giftstoffer og tungmetaller ut i norske havnebasseng og fjorder.

Konsekvensene er at en lang rekke fjorder og havner er sterkt forurenset.

Ap's miljøpolitiske talskvinne Sylvia Brustad ber nå miljøvernminister Børge Brende legge fram en gjennomarbeidet plan for oppryddingsarbeidet.

- Det bevilgede beløpet er altfor lite, sier Brustad til Dagbladet.

SVs miljøpolitiske talsmann, Hallgeir Langeland, karakteriserer giftforurensningen i fjorder og havner som et av Norges mest alvorlige miljøproblem:

KrF-støtte

- Det finnes ingen konkret plan for å rydde opp forurensningen. Regjeringen må sette inn minst 100 millioner kroner for å skape en oversikt som kan danne grunnlaget for en skikkelig opprydding. 45 millioner er altfor lite, sier han. I regjeringen får han støtte av KrF. Med velvilje i regjeringen er det flertall på Stortinget for Langelands forslag.

Forurensningen er så alvorlig at Sosial- og helsedepartementet har slått alarm og lagt ned forbud mot salg av skalldyr og fisk fanget i følgende fjorder og havner:

Frierfjorden, Kristiansandsfjorden og Grimstadfjorden ved Bergen.

I sommer kom en ny lov som slo fast at det er ulovlig å selge krabbe som er fanget i deler av områdene rundt Brevikbrua og i Karmsundet.

Fraråder

I flere år har det vært forbudt å selge sjøørret fanget i Skiens-vassdraget, Frierfjorden og Herre-vassdraget, og andre mindre vassdrag som munner ut i disse

Makrell, sild og ål fanget mellom Brevikbrua og Såstein i Telemark er forurenset, og overskrider EUs grenseverdi for dioksiner i fisk. SNT fraråder konsum.

Brosme og lange fanget i Sørfjorden, overskrider gjeldende grenseverdi for kvikksølv i slik fisk. Statens næringsmiddeltilsyn fraråder konsum.

Forbudt

Det er forbudt å selge fiskelever fra fisk fanget i en lang rekke av havne- og fjordområder i Norge, blant annet Oslofjorden innenfor Drøbak, Drammensfjorden innenfor Svelvik, Saudafjorden, Sørfjorden og Bergens nære fjordområde.

- Bruk midlene til å lage en langtidsplan for å løse giftproblemet, skap en skikkelig teknologioversikt, ikke fei saken under teppet, slik regjeringen gjør nå, sier Bellona-leder Frederic Hauge til Dagbladet.

INDUSTRIEVENTYR? Grenland og Frierfjorden er blant våre mest forurensede fjorder, her avbildet mot Herøya i Porsgrunn, Norges tyngste industriområde. Store mengder PCB, PAH, dioksiner, kvikksølv og tungmetaller ligger igjen på sjøbunnen.