- Ingen tegn til isolasjonsskader på Breivik

Viser helsepersonellet i fengselet sine rapporter, ifølge NRK.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Ifølge rapporter NRK har fått tak i, så viser Anders Behring Breivik ingen tegn på å ha fått skader som følge av isolasjon i fengsel.

Massedrapsdømte Breivik, som soner terrordommen i Skien fengsel, har blitt vurdert av helsepersonell i fengselet. Konklusjonen kommer på tross av avvikende oppførsel og tegn på ustabilitet, erfarer NRK.

Helsepersonellet som har vurdert Breivik, er etter det Dagbladet forstår, blant de samme personene som legger til rette for Breiviks hverdag i fengselet.

Rettssak til uka Neste uke skal Oslo tingrett behandle Breiviks søksmål mot staten. Breivik mener soningsforholdene bryter med menneskerettighetene. Staten ved regjeringsadvokat Marius Emberland avviser dette.

Det er satt av fire dager til rettssaken som av prakstiske årsaker settes i en gymsal i Skien fengsel.

Breiviks advokat sier til Dagbladet at opplysningene NRK fremmer er noe av hva rettssaken til uka kommer til å handle om.

- Vi fører en sak om isolasjon, og om dette er i strid med konvensjonsføringene. Så blir spørsmålet i hvilken grad min klient tar skade av isolasjonen, sier Storrvik.

- Klare isolasjonsskader I sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett peker Storrvik på følgende momenter på bakgrunn av praksis Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD):

Der peker Storrvik på at perioden Breivik tilbrakte i Ila fengsel fram til 09.09.2013 var «også preget av inngripende kontrolltiltak i form av omfattende bruk av tvangsmidler (håndjern) med tilhørende gripemanøver, daglige nakenransakelser samt hyppig bruk av kroppsundersøkelse med metalldetektor».

Søksmålet omfatter også perioden Breivik har vært fengslet i Telemark fengsel avdeling Skien.

Der mener saksøkeren at Den eropeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 3 og 8 er krenket.

Breivik og advokatene peker spesielt på en langvarig isolasjon, og legger fram for retten at Breivik har:

« ... vært helt avskåret fra kontakt med medfanger, unntaksfritt frem til i dag».

«... svært begrenset kontakt med fengselsbetjenter»

« ... ingen kontakt fra andre ikke-profesjonelle aktører.»

Videre hevdes det at «godkjenningsregimet for besøk er så strengt at det i praksis hindrer besøk».

Advokatene skriver også at de bare får besøke Breivik med glassvegg og har fått avslag på krav om saksforberedelse uten glassvegg. Videre hevdes det at Breiviks brevkontakt i en periode har vært helt avbrutt og at telefonkontakt med omverden er sterkt begrenset.

Storrvik skriver til slutt: «Etter vår oppfatning viser det fremlagte materialet klare isolasjonsskader. Det gjøres gjeldende at dette ikke møtes med adekvat medisinsk behandling. EMD-praksis krever en spesiell årvåkenhet i et tilfelle som dette. Vi mener den ikke er utøvd i hans tilfelle».

Avviser I sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett avviser regjeringsadvokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten kategorisk at soningsforholdene er i strid med menneskerettighetene og hevder de sett under ett er «godt innenfor» det som tillates av Menneskerettighetsdomstolen, skriver NTB.

Det svært strenge kontrollregimet Breivik er underlagt i fengselet, blant annet gjennomlesing av samtlige inn- og utgående brev, er riktignok et inngrep i hans privatliv, medgir Emberland. Men inngrepet er godt innenfor menneskerettighetene, fordi nettverksbyggingen kan «skade vitale samfunnsinteresser», hevder han.

Ifølge Emberland er den strenge kommunikasjonskontrollen nødvendig sett i lys av Breiviks politiske ekstremisme og «ønsket om å etablere celler som kan medvirke i oppbyggingen av ekstremistiske nettverk».

Breivik har ved flere anledninger forsøkt å etablere kontakt med høyreekstreme meningsfeller, og han har masseutsendt brev til personer som har ytret støtte til terrorhandlingene 22. juli 2011, kommer det fram i sluttinnlegget.