- Ingen vegret seg for å aksjonere på Utøya

Politidirektoratet om evalueringen av egen innsats 22. juli.

INGEN SELVKRITIKK: Pressekonferansen ledes av fungerende politidirektør Vidar Refvik (t.v.) og lederen av politiets evalueringsutvalg, Olav Sønderland (t.h.). Foto: Hans-Martin Thømt Ruud, Dagbladet
INGEN SELVKRITIKK: Pressekonferansen ledes av fungerende politidirektør Vidar Refvik (t.v.) og lederen av politiets evalueringsutvalg, Olav Sønderland (t.h.). Foto: Hans-Martin Thømt Ruud, DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Politidirektoratet orienterte i dag om status så langt i arbeidet med å evaluere politiets håndtering av terrorhandlingene i Oslo og på Utøya den 22.juli.

Politiet forsinket Som Dagbladet i dag avslører, kommer det fram i en rapport fra Nordre Buskerud politidistrikt at politiet konstaterer at de ble 16 minutter forsinket i utrykningen terrordagen.

Rutinesvikt og kommunikasjonsproblemer internt i politiet skal være blant grunnene til at de ikke kom seg til Utøya-området tidligere, får Dagbladet opplyst.

Denne rapporten har politimester Sissel Hammer overlevert politiets evalueringsutvalg ved Olav Sønderland.

Hemmelighold Verken politimesteren i Oslo eller Nordre Buskerud var invitert med på dagens pressekonferanse, som ble ledet av fungerende politidirektør Vidar Refvik og lederen av politiets evalueringsutvalg, Olav Sønderland.

Sønderland ville ikke kommentere Dagbladets sak om at Nordre Buskerud Politidistrikt mener de kunne ha vært ved Utøya 16 minutter tidligere.

Dagbladet får opplyst at ledelsen ved Nordre Buskerud politidistrikt i utgangspunktet ønsket å offentliggjøre evalueringsrapporten da de var ferdige med arbeidet i november. Politidirektoratet opplyser til Dagbladet at de ønsket innholdet unntatt offentlighet av hensyn til det videre evalueringsarbeidet.

Svarer neste år Rapporten fra politiets evalueringsutvalg blir først offentliggjort i uke 10 i 2012. Sønderland mener det er hensiktsmessig å samle alle de lokalene rapportene til en helhetlig vurdering av hans utvalg, før det blir aktuelt å offentliggjøre rapportene fra de ulike politienhetene.

- En offentliggjøring av de lokale rapportene vil bli vurdert i mars neste år, sier Sønderland.

- Alle ville bidra I stedet fokuserte Sønderland på en rekke ting han mener politiet ikke kan kritiseres for, blant annet valg av båt.

- At politibåten ble overbelastet er et faktum. Antall personer om bord i båten er et uttrykk for at alle ønsket å bidra i aksjonen.

Han avviste også at noen hadde vegret seg for å dra til Utøya.

- Evalueringsutvalget kan ikke se at noen har vegret seg fra å komme over til Utøya, men at de gjorde det så snart de hadde praktisk og taktisk mulighet til det, sier Sønderland.

Ingen kritikk - Er det ingenting å kritisere politiet for, spør Dagbladets John Olav Egeland under pressekonferansen.

- De har handlet i tråd med det som kunne gjøres. De gjorde det de skulle gjøre utfra forutsetningene, svarer Sønderland

- Er det riktig at dere vurderer det dit at ingenting ble gjort feil og dere ikke har noe å lære av aksjonen ved Utøya, spør NTB.

- Vi kan ikke se at noen har vegret seg fra øyeblikkelig innsats i situasjonen. De brukte de mulighetene de hadde til å komme seg snarest over til Utøya, svarer Sønderland.

Utvalget har gjennomgått Nordre Buskerud og Oslo Politidistrikts rapporter som omhandler operasjonene i regjeringskvartalet og på Utøya.

Savner svar - Vi som støttegruppe sitter igjen med mange ubesvarte spørsmål. Det er mye som i dag overhode ikke ble besvart, sier leder Trond Blattmann i Pårøreforeningen for Utøya-ofrene til Dagbladet.

- Vi forventer at alle underlagsrapporter fra distriktene er med i den ferdige rapporten som kommer i mars neste år, også dette med at Nordre buskerud selv mener de kunne rykket ut 16 minutter før., sier han.

Sønderland mener dette med de 16 minuttene er en hypotese. Blattmann sier at han gjerne vil stille følgende spørsmål tilbake:

- Hvordan ville dette sett ut om de to første politimennene hadde rykket ut 16 minutter før, og dratt direkte ut til Utøya da de ankom fergeleiet?

Snev av kritikk - Står det noe i politiets rutiner om hvor mange personer man kan ha i politibåten?

- Vi vet av utfallet at den ble overbelastet, det var ikke ønskelig. Det var et læringspunkt, selvfølgelig. Det har vi lært av, vedgår Sønderland.

Sønderland sier politiet ikke kommenter hypoteser eller andre alternativer av utfall av saken, når han får spørsmål om Nordre Buskeruds lokale evaluering.

- Utsatt for risiko Utvalget har i sin rapport orientert om noen temaer fra disse rapportene, begrepet «skyting pågår» og tilgang på båt for transport av politimannskaper til Utøya. Disse temaene er nå så avklart at de vil være gyldige også i sluttrapporten.

- Det er tydelig at mange av de som gikk inn i det umiddelbare redningsarbeidet i regjeringskvartalet gjorde dette til tross for at de kunne utsette seg selv for betydelig risiko for skade.

Kø av telefoner På pressekonferansen tok Refvik til orde for å oppgradere operasjonssentralenes nødnett:

- Det er blitt avdekket tekniske og kapasitetsmessige utfordringer i forhold til nødropet 112. Det førte til kø av ubesvarte telefonanrop i søndre og særlig Nordre Buskerud. Vi har satt igang arbeid for å øke kapasiteten for nødnummeret 112, slik at det skal bli mulig å besvare minimum 7 anrop samtidig, sier Refvik.

- Vi har mottatt de lokale politidistriktenes rapporter og informasjon fra øvrige distrikt og særorgan i politiet. Det er omfattende. Det er rapportert inn læringspunkt fra flere av distriktene, men vi ser også punkt som har nasjonal læringsverdi og kan følges opp, sier Sønderland.

Preget av sorg Politidirektoratet har nå lagt ut en pressmelding fra pressekonferansen på sine nettsider.

- Pårørende og overlevende har hatt tunge dager preget av savn og sorg. Vi i norsk politi har stor medfølelse med dem som har mistet sine kjære, og med overlevende som sliter med vonde minner. Vi ønsker å rette en stor takk til alle frivillige og andre samarbeidsaktører som bisto politiet 22. juli og dagene etter. Jeg vil også benytte anledningen til å rose politiets mannskaper, som viste en formidabel innsatsvilje og utholdenhet i håndteringen av disse svært alvorlige hendelsene, sier Vidar Refvik i pressemeldingen.

Egen vurdering Ifølge mandatet fra politidirektør Øystein Mæland er oppdraget blant annet å vurdere politiets kapasitet og kompetanse til å håndtere alvorlige, omfattende og komplekse hendelser.

- Fokuset vårt er ikke å lete etter syndebukker, men å få mest mulig lærdom ut av hendingene 22/7. Det blir viktig å avdekke hva som fungerte godt, og hva som kan forbedres. En viktig oppgave for evalueringsutvalget blir å komme med tilrådninger om tiltak som kan være med på å styrke innsatsevnen til politiet, har Olav Sønderland tidligere uttalt.

 

IKKE TILSTEDE: Politimester Sissel Hammer i Nordre Buskerud politidistrikt er ikke invitert til dagens pressekonferanse. 
Foto: Terje Bendiksby / Scanpix .
IKKE TILSTEDE: Politimester Sissel Hammer i Nordre Buskerud politidistrikt er ikke invitert til dagens pressekonferanse. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix . Vis mer