- Ingenting urimelig eller unormalt i behandlingen

Universitetssykehuset i Nord-Norge frykter ikke Helsetilsynets gransking.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

TROMSØ (Dagbladet.no): Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) tilbakeviser kritikken fra den trippeldrapssiktedes (38) advokat og familie.

Til Dagbladet har den siktedes familie fortalt at 38-åringen kjempet i flere år i Båtsfjord for et bedre psykiatrisk helsetilbud, uten å bli hørt. Ved tre anledninger ble han tvangsinnlagt med psykose. Første gang var i mai 2007.

38-åringen hadde fått akutthjelp de gangene han hadde hatt psykoser, men ikke noen fast psykiatrisk oppfølging.

- Varierer kolossalt
Derfor flyttet han, ifølge familien, til Tromsø i håp om at Helse Nord, med et større hjelpeapparat, skulle gi ham den hjelpen han trengte.

Klinikksjef ved UNN, Magnus Hald, har avvist kritikken ved å påpeke at siktede fikk normal oppfølging i Tromsø. Hald vil ikke utdype overfor Dagbladet.no hva «normal oppfølging» innebærer.

- Det varierer kolossalt. Alt fra å sette en person i kontakt med sin fastlege til psykiatrisk hjemmehjelp. Stort sett vil alle former for behandling være frivillig, sier Hald, og vil ikke gå nærmere inn på hva slags form for behandling den antatte trippeldrapsmannen fikk.

Bestemmer medisinbruk selv
Etter det Dagbladet.no kjenner til var 38-åringen under frivillig psykiatrisk oppfølging.

Hald, som uttaler seg på generelt grunnlag, mener slik oppfølging åpner for at uventede ting kan skje.

- Folk bestemmer da om de vil bruke medisiner, eller ikke, sier Hald.

- Frivillighet innebærer at de kan gjøre ting som ikke er ønsket.

To av tre kriterier
Han trekker fram tre kriterier, hvorav to, eller bare det siste må oppfylles, for at en person skal kunne pålegges tvungen behandling:

- Personen må ha psykoser
- Være til fare for seg selv eller andre
- Om utsiktene til vesentlig forbedring av helsen forringes av at personen ikke er under tvungen behandling.

38-åringen er dømt for to grove ran og har vært tvangsinnlagt med psykoser flere ganger.

Ingenting urimelig
- Hvordan praktiseres disse reglene?

- Det er jo en vurdering fra gang til gang av det enkelte tilfellet, sier Hald.

- Det er ingenting urimelig eller unormalt som har skjedd i behandlingen av denne mannen før drapene, sier Hald.

- Jeg er trygg på at Helsetilsynet vil finne ut at alt er i orden, sier han, om tilsynssaken som er varslet av helsemyndighetene i Troms.

- Beskrivelsen «normal oppfølging» kan egentlig bety mye forskjellig?

- Ja, det sier nesten ingenting om hva slags oppfølging vi har gitt ham, sier Hald.

Ingen kommentar
Klinikksjef i Helse Finnmark med ansvar for psykisk helsevern og rus, Inger Lise Balandin, vil ikke svare på kritikken som er kommet fra den siktedes familie.

De hevder hans psykiatriske fortid ble neglisjert da han kom til Tromsø og UNN.

- Det eneste vi kan bekrefte er at den antatte gjerningsmannen fikk behandling ved klinikken her hos oss senest i mars 2008, sier Balandin, og mener det er «bra at denne saken setter søkelyset på det tilbudet vi har til denne kategorien mennesker».

- Utover det har vi ingen kommentar til det de pårørende sier. Vi kan ikke gå inn på detaljene i denne enkeltsaken. Vi kommer til å spille med åpne kort i forhold til de instanser som har krav på innsyn, sier klinikksjefen.

- Stemmer det at de i Tromsø ikke kjente til hans psykiatriske fortid?

- Vi har samhandlingsrutiner og samarbeidsavtaler både med UNN og kommunene i vårt område på flere nivåer, sier Balandin, og vil ikke gå noe nærmere inn på hva slags rutiner det er mellom Helse Finnmark og Helse Nord.

Skal granske
Fylkeslegen i Troms, Caroline Olsborg, sier at de vil samarbeide med Helse Finnmark når de nå skal granske hvilken behandling og oppfølging den siktede fikk. I går snakket hun med fylkeslegen i Finnmark om saken med 38-åringen.

- Generelt skal journaler og en vurdering av mulige tiltak følge pasienten når han flytter. Vi forutsetter at det har skjedd her også. Men vi skal samarbeide med Helse Finnmark for å kartlegge denne saken, sier Olsborg til Dagbladet.no.

Foreløpig er 38-åringen siktet for forsettlig drap på Ragna Elida Christensen (61), Ole-Roger Olsen (44) og Linda Anett Hansen (35). Tromsø-politiet fortsatte i dag etterforskningen  med flere vitneavhør og tekniske undersøkelser. Politiet sier de forventer å få resultatene av de foreløpige obduksjonsrapportene enten i løpet av dagen eller i morgen.