Inkluderende likestilling

I dag åpner Jens Stoltenberg landskonferansen om likestilling. Selve begrepet likestilling bør moderniseres, er Khalid Salimis oppfordring til statsministeren.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Slipp minoritetene til i styre og stell, var tema for mitt innlegg i denne spalten for ikke så lenge siden. Noen dager senere skrev Shabana Rehman i Dagbladet: Slipp svartingene til. Slipp dem til, sa skuespiller Toni Usman i samme avis i forrige uke.

Til manges forbauselse er etniske minoriteter ikke engang nevnt i programmet for konferansen som åpnes i dag. Spørsmålet som melder seg, er: I hvor mange generasjoner skal mennesket banke på inngangsportene i et land som ellers er så sterkt preget av rettferdighetssans?

Siden likestillingsloven ble vedtatt i 1978, har landet vært gjennom omfattende demografiske og sosiale endringer. Samtidig ser vi at behovet for ikke bare kontinuerlig, men også økt satsing på likeverdig status for kvinner, ennå er til stede. Når det gjelder andre grupper og deres rettigheter, har vi en tendens til å finne kortsiktige løsninger.

Panikkhandlinger

Mønsteret som gjentar seg, er slik: Utfordringene i disse sakene er nye og krevende. Spontane eller tilfeldige hendelser skaper press, noe som fører til ad hoc-løsninger, raske svar, kortslutninger og særløsninger. Mye av det som har skjedd i kjølvannet av drapet på Benjamin Hermansen, er eksempler på dette.

Handlinger i slike krisesituasjoner har sjelden noen langsiktig slagkraft. I tillegg skaper de grobunn for misnøye fordi de ikke springer ut fra naturlige prosesser. Mye av det positive som kommer fra partiene om etniske minoriteter, er av en slik art, og kan derfor lett misbrukes av krefter som Frp.

Mitt forslag og min oppfordring til statsministeren i dag er å utvide selve begrepet likestilling og la det omfatte nye grupper som er utestengt i dag. Forskjellsbehandling gjelder ikke bare forholdet mellom minoriteter og majoritet, men også minoriteter imellom. Likestillingsbegrepet er aktuelt, ikke bare når det gjelder kvinner, men også menn, samer, kvener, tatere, homoseksuelle, innvandrere og alle nye som måtte kreve sine rettigheter i fremtiden.

Utvidelse

I 1997 formulerte jeg i denne spalten problemstillingene slik: Skal likestillingspolitikken være veivisende og dekkende for hele samfunnet i fremtiden? Kanskje begrepet likestilling bør få en utvidet betydning?

Gjennom likestillingspolitikken er det blitt opparbeidet en infrastruktur man enkelt kan bygge videre på.

  • Likestillingsloven skal fortsatt være grunnlaget.
  • Likestillingsrådet tar seg av informasjon og rådgivning.
  • Likestillingsombudet sørger for at loven blir fulgt opp og satser på frivillige løsninger på konflikter.
  • Når det blir nødvendig, fungerer klagenemnda for likestillingssaker som en domstol.

Forbedring av denne strukturen kan alltid diskuteres, men der ligger muligheter og rom for å inkludere andre som trenger beskyttelse.

Man trenger ikke å blande sammen homoseksuelle, etniske minoriteter og andre med kvinner, men ekstra kompetanse på deres situasjon vil være tilstrekkelig for å bli en del av denne strukturen.

Grupper eller individer som er utsatt for undertrykking, har også en tendens til å bli fremmedgjort overfor andre i prosessen med å skape et bedre liv for seg selv. En samlende og helhetlig likestillingsstruktur vil utfordre «etnosentrisme» blant grupper som kjemper for likestilling.

Moderniserende

Selv om diskriminering av etniske minoriteter er omfattende og slående, er det vanskelig å argumentere for likestilling på grunn av politiske krefter som mener dette vil virke diskriminerende overfor majoritetsbefolkningen. Dette er ikke annerledes enn det som kom fram i forkant av likestillingsloven. Men erfaringene har vist at denne lovgivningen var et skritt i riktig retning. En utvidelse av likestillingsstrukturen vil gjøre denne debatten overflødig.

Resultatet vil bli at løsninger kommer som inkluderende og naturlige. Enda viktigere blir det at utvidelsen også vil hjelpe til å vedlikeholde og modernisere likestillingsapparatet. Dette er en mer ansvarlig, og ikke minst mer anstendig måte å håndtere hendelser som er stadig hyppigere på den politiske dagsordenen.