Innfører elektroniske fotlenker

Nytt prøveprosjekt der fangene kan sone fire måneder hjemme.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Regjeringa vil øke tilskuddet til kriminal-omsorgen med 630 millioner kroner i statsbudsjettet for neste år.

Nytt i budsjettet er at regjeringen går inn for en forsøksordning med hjemmesoning - såkalt elektronisk kontroll eller fotlenker. Dette vil etter hvert gi en kapasitet som tilsvarer cirka 130 fengselsplasser.

Maksimalt fire måneder
Det innebærer at den straffedømte kan søke om å sone kortere straffer eller deler av straffen hjemme, under strenge restriksjoner og elektronisk overvåkning. Straffereaksjonen innebærer strenge regler for når den straffedømte kan forlate hjemmet sitt.

I odelstingsproposisjonen som tar for seg elektronisk soning argumenteres med to fordeler: Avlastning på fengslene og større fleksibilitet. Det skal også vurderes om fotlenker kan være et alternativ til varetektsfengsel.

Justisdepartementet foreslår en maksimal grense for fire måneder med elektronisk fotlenke - enten i korte dommer, eller i siste ledd av lengre dommer.

Disse kan være i målgruppen:

• Domfelte som fullbyrder dommer på mer enn 18 måneder

• De som har fire måneder igjen til prøveløslatelse

SLIK BLIR DEN NYE HVERDAGEN: I Sverige har de hatt soning med elektroniske fotlenker i mange år. Nå vil regjeringen innføre et prøveprosjekt her hjemme. Foto: DANIEL SANNUM LAUTEN/DAGBLADET
SLIK BLIR DEN NYE HVERDAGEN: I Sverige har de hatt soning med elektroniske fotlenker i mange år. Nå vil regjeringen innføre et prøveprosjekt her hjemme. Foto: DANIEL SANNUM LAUTEN/DAGBLADET Vis mer

• Der lenke framstår som et tiltak som kan hjelpe til et liv uten kriminalitet

• Personer som har vist motivasjon til å gjøre noe med eget liv

• Fanger som ikke innebærer en sikkerhetsmessig risiko

• Fanger som ikke har gjennomført kriminalitet i eget hjem, alvorlig vold eller sedelighetskriminalitet

• De som kun får dom på maks fire måneder

• Varetektsinnsatte

Flere fengselsplasser

Norske fengsler vil nyte godt av økningene i statsbudsjettet: Det blir opprettet 77 nye fengselsplasser. I tillegg vil øremerkede midler til et fengsel i Halden gi 251 nye fengselsplasser når fengselet står klart våren 2010.

Ullersmo fengsel får 20 millioner kroner til vedlikehold, mens det vil komme en egene avdeling for forvaringsdømte i Trondheim.

Dette vil avlaste Ila forvaringsanstalt, som allerede i dag har sprengt kapasiteten for de aller tyngste soningsfangene.

- Fornøyd

Forbundsleder Geir Bjørkli i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund er glad for at det satses på norske fengsler. 

- Vi hadde store forventninger til Storberget, og disse er delvis innfridd. Det positive er at han styrker bemanningen ved norske fengsler. I tillegg gis det 20 millioner kroner til direkte driftsmidler, det har vi ikke fått før. Nå håper jeg vi kan være med å bestemme hvordan disse pengene skal brukes, sier Bjørkli til Dagbladet.no.

Vil få ned soningskøen

Soningskøen i norske fengsler er halvert på litt over et år, og har ikke vært så lav på sju år som nå. Men den eksisterer fortsatt. 

– Regjeringen foreslår å øke budsjettet til drift i kriminalomsorgen med 20 millioner. Vi vil sikre høy kapasitet og samtidig ivareta arbeidsmiljø og tryggheten til innsatte og ansatte på en bra måte, sier justisminister Knut Storberget i en pressemelding.

Han mener regjeringa med det ferske statsbudsjettet er på rett vei.

– Men målet i Soria Moria-erklæringen om å avvikle soningskøa i perioden er ennå ikke nådd, sier Storberget.

Med de 77 nye fengselsplassene som kommer neste år vil Regjeringen ha oppretta nærmere 400 nye fengselsplassar de siste tre årene.

- Dette er svært viktig, og vil bidra til å få soningskøene ytterligere ned, sier forbundsleder Geir Bjørkli.

Kritisk
Opposisjonen er svært kritisk til forslaget om elektroniske fotlenker, og Elisabeth Aspaker (H) sier til Aftenposten at det er for store risikoer ved å la folk sone hjemme. Samtidig mener hun regjeringen bare prøver å kjøpe seg fri fra soningskøene.

– For det første er ikke dette et grep for å få ned soningskøen. Det har vi allerede greid uten noen mulighet for hjemmesoning. For det andre er det personer som er spesielt egnet og som kan ha et utbytte av å sone utenfor fengsel, som vil få tilbud om å sone straff med fotlenke, sier statssekretær Terje Moland Pedersen i justisdeparetmentet til NTB.

Fengselskultur

Også kulturdepartementet har en egen post til kriminalomsorgen: Der er det nemlig satt av en million kroner til kulturaktiviteter.

I tillegg er det penger på helsebudsjettet til sosiale tiltak i fengslene. Og det er satt av penger til bedre bibliotektilbud for de innsatte.

Forbundslederen i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund er likevel skuffet over at Oslo fengsel ikke tilgodeses med penger til eget aktivitetsbygg.

- Her har regjeringen glemt Norges største fengsel. Vi hadde store forhåpninger om å få penger til et aktivitetsbygg i oslo fengsel. Her sitter nærmere 300 fanger inne hele tiden, uten noe aktivitetstilbud. Det er en stor skuffelse, sier Bjørkli.

Les om satsingen på kriminalomsorgen i de forskjellige regionene her. 

Hjelp til de med rusproblemer

Regjeringen vil gi en million kroner til behandlingsplasser for innsatte kvinner med rusproblemer ved Tyrilistiftelsen i Folldal. Dette kommer på justisdepartementets budsjett.

I tillegg satser regjeringen gjennom helse- og sosialdepartementet ytterligere på rusomsorg, som synliggjøres ved ytterligere 100 millioner kroner til sektoren.

Rusomsorgen vil dermed være styrket med 350 millioner kroner sammenlignet med 2005.

I forbindelse med forslag til statsbudsjett la regjeringen også fram en opptrappingsplan for å bekjempe rusavhengighet.

– Med disse bevilgningene vil flere innsatte få behandling for rusproblemer, og bli bedre rustet til et liv uten kriminalitet, sier justisministeren.

Rekordhøy fengselsutdanning
De siste årene har norske fengsler slitt med å skaffe kvalifisert arbeidskraft.

Dagbladet.no skrev i juli at Norges aller farligste fanger ble passet av studenter. På Ila fengsel og forvaringsanstalt, der blant andre Baneheia-dømte Viggo Kristiansen soner, gikk 18 ufaglærte i turnus i sommer.

Nå skal utdanningen for fengselsbetjenter ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) styrkes med 100 ekstra aspiranter, i tillegg til de 150 plassene som finnes i dag.

– Med ekstra opptak både i 2006 og 2007 vil rundt 500 nye fengselsbetjenter være under utdanning ved KRUS i 2008 – det høyeste tallet noen gang, sier justisministeren.