Innhentet av fortida

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Klokka 18.00 den 16. september 1982 rykket de libanesiske falangiststyrkene inn i de palestinske flyktningleirene Sabra og Shatila i Beirut. I tre dager gikk falangistene fra hus til hus og slaktet ned for fote. 800 sivile palestinere ble slått i hjel. Nå, nesten 20 år etter, er massakren på nytt på dagsordenen etter at en dommer i Belgia har besluttet å etterforske Israels statsminister Ariel Sharons ansvar.
  • Det var nemlig de israelske okkupasjonsstyrkene som beordret falangistene inn i leirene, og ordren var godkjent av daværende forsvarsminister Ariel Sharon. Israelerne var også klar over den pågående massakren. Også denne informasjonen ble viderebrakt til Sharon. Dette går fram av den israelske Kahane-rapporten, som slo fast at Sharon var indirekte ansvarlig for massakren. I tråd med Kahane-kommisjonens anbefaling gikk Sharon av som israelsk forsvarsminister.
  • Det er oppløftende at saken ikke har endt med Sharons avgang i 1982 og at massakren ikke har gått inn i historiens glemmebok. For ofrene og dem som mistet sine kjære, ligger det en oppreisning bare i det faktum at forbrytelsen de ble utsatt for, blir etterforsket. For arbeidet med å etablere en internasjonal rettsorden er etterforskningen i Belgia et viktig bidrag. Den er med på å skape forståelse og juridisk praksis for at de som forbryter seg mot folkeretten, ikke kan regne med å slippe unna.
  • Sharon etterforskes under Belgias lover, som gir landets domstoler universell jurisdiksjon i krigsforbrytersaker. Etterforskningen startet etter en prisverdig innsats fra BBCs «Panorama»-redaksjon, som trakk saken opp i lyset igjen, og etter at 28 overlevende palestinere anla sak. For ett år siden ble det avtalt å opprette et internasjonalt tribunal for krigsforbrytelser. Det er å håpe at den modige praksisen det belgiske rettsvesenet nå har startet, følges opp når denne internasjonale domstolen blir etablert. Forfølgelse av krigsforbrytelser er et globalt anliggende.