Innkjøp som forplikter

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

■ ■ Av og til er det viktig å sette kjerra foran hesten. Det er det NSB nå har gjort med å bestille 50 nye togsett med høye topphastigheter, opp mot 200 kilometer i timen. Dette er tog som skal kjøre mye fortere enn dagens på enkelte strekninger med stor trafikk. Det forutsetter at de lovede dobbeltsporene kommer på plass og at målsettingene i Nasjonal transportplan følges av handling og penger. Med dagens spor og skinnegang er slike «høyhastighetstog» unødvendige. Det er likevel ikke mulig å holde slik fart. Men nå har NSB tatt politiske myndigheter på ordet og bestilt en kjempeordre fra produsenten Stadler i Sveits.

■ ■ «NSB vil ikke være den som bremser hastigheten», heter det i en pressemelding. Statsselskapet innser at det er nødvendig å øke hastigheten for å få flere til å reise med tog. Satsingen begrunnes også med miljøargumenter. Uten kraftig økning av togpendlere de nærmeste åra, vil trafikken stoppe helt opp på innfartsveiene til Oslo. Og skal vi tro NSBs egne beregninger vil reisetida mellom Oslo og en lang rekke østlandsbyer reduseres kraftig. Hvis ikke bare farten øker, men også regulariteten og bekvemmeligheten blir bra nok, vil utvilsomt mange foretrekke tog framfor endeløse bilkøer. Antall avganger vil også forbedre tilbudet betraktelig.

■ ■ Samferdselsminister Liv Signe Navarsete har allerede uttalt seg positivt til innkjøpet. Hun slår fast at regjeringen står ved målsettingene i transportplanen. Men transportplaner har sprukket før. Snarere har det vært regelen enn unntaket. Skjønt, den sittende regjeringen har skrytt av å ha klart å innfri løftene fra den forrige langtidsplanen. Men mye kan skje i planperioden som varer helt fram til 2019. Velgerne kan skifte ut regjeringen eller gi den fornyet tillit. Uansett hvem som sitter i det politiske lokomotivet bør satsingen på utbygging av dobbeltspor i Østlandsområdet vedvare. NSBs kjøp forplikter flere enn NSBs ledelse. ■ ■ En borgerlig regjering vil utvilsomt satse på å gi NSB konkurranse, men uten at selve jernbanestrekningene er forbedret, vil eventuell konkurranseutsetting gi liten gevinst. Det viktigste er at Stortinget står ved de planer som blir vedtatt.