Innrømmer dårlig styring

I et konfidensielt brev Dagbladet har fått tilgang til, reiser borevisor i Media Holding flere kritiske bemerkninger til regnskapet av pornobedriften. Den tidligere pornokongen og eieren, Sten Ture Jensen, hevder at han ikke har gjort noe som strider mot loven, men innrømmer at det var dårlig styring.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sten Ture Jensen var grunnleggeren og storaksjonær av Media Holding med pornobladene Lek og Cocktail som forretningsideene. Det børsnoterte mediekonsernet ble begjært konkurs tidligere i år.

Dagbladet har fått tilgang til et konfidensielt brev fra borevisor Per Ødegaard. Her trekkes disse kritikkverdige forholdene i Media Holding fram:

  • Salg av bøker til Skandinavisk Handelspartner for 13,4 millioner i 1996. Partnerne i Media Holding, Kim Magnus Andressen og Svein Arne Hagen, sto bak finansieringen av dette kjøpet etter salg av egne aksjer i Media Holding til Sten Ture Jensen. Jensen hevder at han ikke kjenner til at salget skulle finansiere bokkjøpet. Jensen solgte aksjene videre fire dager seinere.

«Det skal også nevnes at det i dette salget inngår bøker for MNOK 2,3 (2,3 millioner kroner red. anm.) som riktignok har blitt betalt, men som faktisk aldri har blitt levert,» skriver borevisoren.

  • Salg av bøker til Tybring-Gjedde AS på 3,5 millioner og som ble returnert i sin helhet, ble ført som salg i regnskapet.
  • Salg av bøker til Norsk Fakta Forlag AS for 1,5 millioner.

«Dette salget fant sted den 30.12.97 og ble inntektsført i 97 på vanlig måte. Det er imidlertid opplyst at det aldri ble levert noen varer, og at hele salget ble kreditert i mai 1999. På denne måte har altså både regnskapet for 97 og for 98 blitt misvisende.»

  • Salg til Vestvågøy Bokhandel AS for 5,3 millioner i 1997. Usikkert hvor mange bøker som ble levert, men hele salget ble bokført i regnskapet. Bokhandelen er under tvangsavvikling med Svein Arne Hagen som eier. Bokhandelen drives nå under navnet Lofoten Interbok, som Hagen visstnok også eier. Svein Arne Hagen var en av partnerne til Sten Ture Jensen i Media Holding-konsernet.

«MNOK 4,7 (4,7 millioner kroner red. anm.) ble det aldri levert varer for, og hele beløpet ble kreditert i mai 1999. På denne måten har altså også på grunn av dette forhold regnskapene for 97 og for 98 blitt misvisende.»

  • Det er også reist spørsmål om verdifastsettelsen av datterselskapet, Libri Arte AS. Regnskapet for denne bedriften viste i 1995 en omsetning på 20 millioner kroner og et resultat på 2,7 millioner kroner etter skatt. Likevel blir bedriften verdsatt til 130 millioner kroner i 1996, da bedriften ble skilt ut som et heleid datterselskap.

Jensen innrømmer at det var dårlig styring i Media Holding.

- Det er klart at jeg må ta selvkritikk på driften, men jeg har aldri gjort noe straffbart, sier Sten Ture Jensen.