Innrømmer null kontroll

Fram til 1980 hadde myndighetene og oljeselskapene nærmest null kontroll over hva oljearbeiderne ble eksponert for.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Og den dag i dag er kjemisk helsefare offshore ennå ikke tilstrekkelig kartlagt. Det kommer fram i en rapport Sikkerhetsforum leverte til statsråd Bjarne Håkon Hanssen lille julaften. Han beordret rapporten etter at Dagbladet i en artikkelserie avdekket en opphoping av kreft, dødsfall og giftskader blant oljearbeidere offshore.

-  Erkjennelsesdokument

-  Rapporten er et erkjennelsesdokument. Den får klart fram en manglende styring på kjemisk eksponering offshore. Det er gjort for få målinger, og det er ikke målt på riktige komponenter. Oppfølgingen av kjemisk helsefare har vært svak og kartleggingen mangelfull, sier yrkeshygieniker Halvor Erikstein i Safe.

Han ble oppnevnt av fagforeningene Safe og Lederne til å representere dem i arbeidsgruppa.

«Fra første brønn ble boret på norsk sokkel i 1966 fram til ca. 1980 er det mangelfulle kunnskaper om kjemikaliebruk, eksponering, risiko og relaterte helseeffekter. I denne perioden var det få krav og nesten fravær av kompetanse, både på selskaps- og myndighetssiden», heter det i rapporten. Heller ikke i dag er kjemikaliehåndteringen offshore god nok, mener arbeidsgruppa. I rapporten anbefales derfor en rekke tiltak som skal sikre større kontroll.

-  Må rydde opp

-  Oljeselskapene er ute av stand til å dokumentere at arbeidsmiljøet er forsvarlig etter kjemikalieforskriften. Mange stoffer er ikke en gang kartlagt. Når en ikke vet hva en står overfor, er det ikke lett å beskytte seg. Slik jeg ser det, er det umulig å avvise at folk kan ha blitt syke av det de er blitt eksponert for offshore. Ofrene blir sjøl bedt om å dokumentere arbeidsmiljøet de har jobbet i. Når dette ikke er kartlagt, blir det lettere for forsikringsselskapene å bruke «psykiskdiagnosen» og påstå at plagene har helt andre årsaker enn dårlig arbeidsmiljø. Nå må ofrene få den hjelp de har rett og krav på, sier Erikstein, som vil at myndighetene nå skal se til at selskapene rydder opp.

-  Myndighetene må nå begynne å reagere overfor selskaper som ikke gjør som de skal. De har brukt gulrot i alle år. Nå er det på tide å bruke pisk, sier Erikstein.

HELSEFARLIG: Yrkeshygieniker Halvor Erikstein i fagforeningen Safe er en av granskerne bak rapporten som viser at både myndighetene og oljeselskapene ikke har hatt kontroll på kjemisk helsefare offshore. Foto: Helle Aasand
HELSEFARLIG: Yrkeshygieniker Halvor Erikstein i fagforeningen Safe er en av granskerne bak rapporten som viser at både myndighetene og oljeselskapene ikke har hatt kontroll på kjemisk helsefare offshore. Foto: Helle Aasand Vis mer