Innrømmer skjult lønn

Advokathuset BA-HR vedgår at en regning til Aker RGI ble økt med 1,5 mill. for å skaffe penger til Tore Tønne. Han fikk pengene for jobben han gjorde for Kjell Inge Røkke under kampen om Kværner. Tønnes navn skulle holdes skjult.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet kunne i går fortelle hvordan det hemmelige og ukjente «Prosjekt Northstar» ble brukt som skalkeskjul for å overføre millionhonoraret fra Kjell Inge Røkke til den tidligere helseministeren Tore Tønne.

I forbindelse med «Prosjektet Northstar» bisto advokatfirmaet BA-HR med juridisk rådgivning overfor Aker RGI. Rådgivningen skulle opprinnelig koste Røkke-selskapet om lag en halv million kroner, isteden sendte BA-HR, i forståelse med Aker RGI, en regning på to millioner kroner.

De 1,5 millioner ekstrakronene BA-HR dermed fikk inn, skulle etterpå overføres til Tore Tønne.

Identifiserer ikke

Den utradisjonelle transaksjonen gir næring til teorien om at Kjell Inge Røkke, hans hoffadvokater i BA-HR og Tore Tønne gjorde det de kunne for å skjule de tette økonomiske båndene mellom finansmannen og den tidligere politikeren.

I en pressemelding fra BA-HR heter det: «For å dekke inn den bistand Tønne Consult har ytet i denne sak har BA-HR sendt Aker RGI en regning som også omfatter Tore Tønnes honorar. (...) Det er også på det rene at regningens tekst ikke identifiserer honoraret til Tønne.»

- Taushetsplikt

Advokatfirmaet begrunner dette hemmeligholdet med to forhold:

 • Tore Tønne hadde ikke sendt inn noen avregning for jobben han hadde gjort.
 • Viktigere var det likevel at Tore Tønne i det aktuelle tidsrommet arbeidet med et konkret forretningsprosjekt.

  BA-HR vil ikke fortelle hva prosjektet gikk ut på, men skriver at: «...det i tilknytning til dette prosjektet forelå helt spesielle forretningsmessige grunner til ikke å framheve Tore Tønnes navn.».

  Prosjektet er ifølge BA-HR underlagt taushetsplikt, selv om det nå skal være skrinlagt.

  I et annet internt notat, som Dagbladet tidligere har publisert, framholdes en helt annen grunn for å holde avstand mellom Tønne og Røkke. BA-HR anbefaler der å avvikle de økonomiske forbindelsene mellom Tønne og Røkke fordi det kunne blir reist spørsmål ved Tønnes habilitet som nestleder i Kværner-styret.

  Endret faktura


  I gårsdagens pressemelding heter det også at de 1,5 millioner kronene som ble lagt på toppen av regningen for «Prosjekt Northstar», ble skjønnsmessig fordelt med en million kroner på honorar og en halv million kroner på utlegg.

  Fakturaen er nå erstattet med en ny faktura, opplyser BA-HR. Det skal ha skjedd etter at Tore Tønne sendte inn sin regning for utført Kværner-oppdrag 4. oktober. Den nye fakturaen skal vise korrekt fordeling av honorar og utlegg, ifølge BA-HR.

  Reagerer


  Haakon I. Haraldsen, formann i Advokatforeningens etikkutvalg, reagerer på BA-HRs handlemåte i saken:

  - Dette er ikke vanlig, noe som vel også framgår av BA-HRs forklaring. Å fakturere som salær andres arbeid og gi en kreditt i etterhånd, er ikke vanlig.

  Dagbladet brakte i går faksimile av et dokument som viser timesatser på opptil 10000 kroner. Dette er ifølge BA-HRs pressemelding en teknisk rapport fra datasystemet som fordeler fakturert honorar på faktisk arbeidde timer. Dette er ingen regning og benyttes verken innad eller utad i forbindelse med utsending av regninger. Formålet med rapporten er primært statistisk, heter det i pressemeldingen.

PRESSET: BA-HR-advokat og seniorpartner Anders Eckhoff er i hardt vær og kjemper for firmaets renommé. Dette bildet er fra Kværners generalforsamling i fjor.