Innskjerper rasisme-paragrafen

Riksadvokaten har sendt brev til alle landets statsadvokater der han ber om at saker etter straffelovens paragraf 135 a - den såkalte rasisme-paragrafen - blir undergitt grundig behandling. Bakgrunnen er at svært få personer blir tiltalt etter denne paragrafen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Justisminister Hanne Harlem sier til NTB at hun er glad for Riksadvokatens initiativ, og håper det vil bidra til en bedre oppfølging av saker som dette. Harlem opplyser at det i fjor var 29 anmeldelser for rasisme i Norge, hvorav halvparten ble oppklart.

- Det er sikkert riktig at både politi og påtalemyndighet kan gjøre en bedre jobb på dette området. Nå er det tatt et initiativ for å innskjerpe oppfølgingen av saker som har med rasisme å gjøre, sier Harlem.

Hun sier at et lovutvalg arbeider med selve lovteksten til straffelovens paragraf 135a, men vil ikke uttale seg om hvorvidt lovteksten slik den er i dag er for uklar.

Få dømt

Er det loven det er noe feil med - eller er det rett og slett politiets manglende etterforskning som er årsaken til at bare noen veldig få personer er dømt for rasisme i Norge i løpet av 23 år?

Straffelovens paragraf 135a fastslår at den som truer, forhåner eller utsetter en person eller gruppe personer for hat, forfølgelse eller mangel på respekt på grunn av deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale/etniske opprinnelse, skal straffes med bøter eller inntil to års fengsel.

Ifølge riksadvokat Tor-Aksel Busch er det ikke særlig stor forskjell på antallet rasisme-anmeldelser og saker som kommer opp for retten. Men Busch sier til Aftenposten at mange saker trolig ikke anmeldes i det hele tatt. Denne opplysningen harmonerer dårlig med Hanne Harlems opplysning om 29 anmeldelser i fjor og en oppklaringsprosent på 51.

Henlegger saker

Siden 1977 skal bare seks personer være dømt for rasisme etter straffelovens paragraf 135a, skriver Aftenposten. En åttende person ble dømt i byretten, men frifunnet av Høyesterett.

Antirasistisk Senter reagerer på Riksadvokatens uttalelse om at det ikke er stor forskjell på antall anmeldelser og antall tiltaler.

- I beste fall er Riksadvokaten dårlig informert, sier Nadeem Butt. Hun er leder for Antirasistisk Senter. Butt sier at det er levert inn mange hundre anmeldelser i denne perioden med henleggelse som resultat.

- Politiet i Oslo har stadfestet at de fleste sakene blir henlagt uten etterforskning, sier hun.

I boken «Rett mot rett» i 1991 dokumenterte Antirasistisk Senter politiets henleggelsespraksis, som organisasjonen mener er i strid med internasjonale konvensjoner, norsk lovgivning og Høyesteretts praksis på området.

(NTB)

<B>INNSKJERPER: Statsadvokaten vill innskjerpe rasismeparagrafen. - Jeg er glad for initiativet, sier justisminister Hanne Harlem.