Innsyn i «EU- mappa mi»

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Justisdepartementet får en svak haud både av Den norske advokatforening og Datatilsynet for sitt arbeid med deler av det lov- og regelverk som Schengen-avtalen utløser i Norge. Dette er litt overraskende, siden arbeidet nå administreres av en Nei-regjering. Vi ville gått ut fra at statsråden hadde sørget for at departementet i hvert fall ikke slakket av på de innsyns- og rettskrav som vi har etablert som norsk standard for registre med personopplysninger. Men det er blant annet dette kritikken både fra Advokatforeningen og fra Datatilsynet dreier seg om.
  • Disse to høringsuttalelsene går ikke inn i debatten for eller imot selve Schengen-avtalen, men vurderer det regelverket som departementet har foreslått skal regulere Norges medvirkning i Schengen informasjonssystem (SIS). SIS er deltakerlandenes nasjonale Schengen-registre koplet sammen i ett felles system. Dersom en person er registrert for et forhold ett sted innenfor dette området, kan vedkommende bli konfrontert med denne registreringen uansett hvor vedkommende reiser inn eller ut av Schengen-området.
  • Dette stiller store krav til registeret. Det må være klinkende klart hva som kan, og framfor alt hva som ikke kan, bli registrert. Registreringen må være korrekt. Personer som registreres, må ha omfattende rettigheter til «å se mappa si», og adgangen til å klage på en registrering må være både omfattende og betryggende.
  • Advokatforeningen og Datatilsynet finner at forslaget som departementet har sendt på høring, er lovteknisk uheldig og uoversiktlig. Forslaget sikrer verken tilstrekkelig innsyn eller en betryggende klageadgang. Blant annet blir Datatilsynet garantist for registreringsarbeidet i Norge, uten at tilsynet får myndighet og mulighet til å gi pålegg om å rette feil i systemer og i praksis, slik tilsynet har i andre, nasjonale registere.
  • Vi går ut fra at statsråden og hennes medarbeidere lytter til de råd de nå har fått, og snarest leverer et regelverk som står til en god laud.