ÅPNER OPP: Kommunikasjonsavdelingen til Siv Jensen (FrP) kan ikke utelukke at det er avvik mellom hvilke møter som står oppført i Jensens offisielle kalender, og kalender-postene som hun nå har gitt innsyn i. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
ÅPNER OPP: Kommunikasjonsavdelingen til Siv Jensen (FrP) kan ikke utelukke at det er avvik mellom hvilke møter som står oppført i Jensens offisielle kalender, og kalender-postene som hun nå har gitt innsyn i. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpixVis mer

Kalendersaken

Innsyn i Siv Jensens kalender avdekker «glipp»:
Her er Siv Jensens hemmeligholdte møter

Middag med kinesere og «høflighetsvisitt» med Irans ambassadør. Siv Jensen åpner opp sin kalender - men vil ikke svare på spørsmål.

- Åpenhet er bra, og vi er heldige som bor i et land der vi har en fri og kritisk presse, uttaler kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet.

Hun er administrativt ansatt, og svarer på alle spørsmål Dagbladet har stilt finansminister Siv Jensen (Frp) om at Jensens kalender nå åpnes for innsyn.

Les utdrag fra Jensens kalenderposter lenger ned i saken.

Som Dagbladet nylig omtalte, har Jensen siden april nektet innsyn i sin kalender - men snudde etter å ha fått kritiske spørsmål fra Sivilombudsmannen om saken.

Det er samtidig kjent at regjeringen Solberg har sendt et forslag på høring om å endre offentlighetsloven, etter at Solberg selv fikk kritikk fra Sivilombudsmannen for å holde sin egen kalender unntatt fra offentligheten.

I forbindelse med at finansministeren nå gir innsyn, tar departementet samtidig selvkritikk - og innrømmer at innsynet avdekker en«glipp»:

- Vi ser ved denne gjennomgangen av Outlook-kalenderen hennes, at det er noen av avtalene som burde vært publisert i den offentlige kalenderen hennes, og vil se på rutinene våre for å sørge for at dette ikke glipper i framtida, uttaler kommunikasjonssjef Riiser Wålen.

- Ikke hemmelig

På spørsmål til Siv Jensen om hvorfor hun som finansminister har valgt å holde sine møter hemmelig gjennom flere måneder, svarer kommunikasjonssjefen:

- Finansdepartementet holder ikke møter hemmelig. Vi er for åpenhet og ønsker å legge til rette for at folk kan ettergå det vi gjør og hva vi bruker tiden vår på, sier Riiser Wåler.

- Men vi mener at det finnes bedre måter å gjøre det på enn å offentliggjøre en Outlook-kalender som først og fremst fungerer som et internt planleggingsverktøy for finansministeren og de rundt henne som skal legge dagene til rette for henne, utdyper kommunikasjonssjef Riiser Wåler.

Finansdepartementet støtter derfor forslaget om at nordmenn bør fratas retten til innsyn i kalendrene til offentlige tjenestemenn og heltids politikere:

- Finansdepartementet støtter forslaget, og vi har uttalt oss om det i høringsrunden, sier Riiser Wåler.

Behandlet saken

I forslaget om å endre offentlighetsloven, som statsministeren har tatt initiativ til, heter det at det vil være arbeidskrevende å behandle krav om innsyn i kalenderposter.

Ifølge høringsnotatet kan det være komplisert å skille mellom private gjøremål, som i mange tilfeller oppføres i én og samme kalender-post:

«Til dømes kan det følgje av ei kalenderinnføring at ein person er i eit møte fram til eit bestemt tidspunkt, og så går han over til eit privat gjeremål. Det må då til ei ytterlegare vurdering for å avgjera om dette er eit saksdokument eller ikkje», poengteres det i høringsnotatet.

Finansdepartementet har nå likevel gjort denne vurderingen, slik at Dagbladet har blitt innvilget innsyn i over 300 sider med kalenderposter. Enkelte av dokumentene er i tillegg blitt sladdet med hjemmel i andre bestemmelser i offentlighetsloven.

Her er møtene

Kalenderpostene som Dagbladet har fått innsyn i, viser ikke bare et utvalg av hvilke møter Siv Jensen har deltatt på.

Innsynet finansministeren har gitt, viser også at interesserte kan finne ut av hvilke møter Siv Jensen har avslått å delta på.

 • Innføringen fra den 16. mai 2017 viser at Siv Jensen takket nei til å møte Lady de Rothschild, en rik og mektig amerikansk forretningskvinne. I stedet snakket de sammen på telefon. Telefonsamtalen er oppført i kalenderen. Her framgår det at de Rothschild hadde invitert Siv Jensen til en «intimate working dinner» for å diskutere et forretningsforslag.

  «This dinner is just the beginning og what we intend to be a continued dialogue with you to find real, quantifiable measurements which accurately reflect the long-term, sustainable value of business to our workforces, communities, investments and others», skriver Mark A. Weinberger, CEO i «EY Global Limited» i e-posten.
TELEFONMØTE: Lady de Rotschild fikk ingen "intim" middag med Siv Jensen slik hun ønsket, men hun fikk et telefonmøte. Trykk på bildet for å gjøre møteinnkallingen større.
TELEFONMØTE: Lady de Rotschild fikk ingen "intim" middag med Siv Jensen slik hun ønsket, men hun fikk et telefonmøte. Trykk på bildet for å gjøre møteinnkallingen større. Vis mer

Flere kalenderposter forteller om møter som har vært holdt, men hvor temaet ikke er kjent offentlig:

 • 15. februar spiser Siv Jensen middag med den kinesiske ambassadøren på Statholdergården. Denne middagen er tidligere omtalt av ABC Nyheter. I Siv Jensens kalender kommer det nå fram at hun fem dager i forkant av middagen møtte Utenriksråd Wegger Strømmen for en «Brief», for å forberede møtet. Om den etterfølgende middagen den 15. februar, uttalte da kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen:

  «Det er ikke naturlig å gå inn på hvilke temaer som ble drøftet eller hvilke andre gjester som deltok».
SLADDET: Dette er alt Siv Jensen vil vise frem til norske velgere om innholdet i møtet med den kinesiske ambassadøren. § 14 betyr at dokumentet er stemplet som "internt".
SLADDET: Dette er alt Siv Jensen vil vise frem til norske velgere om innholdet i møtet med den kinesiske ambassadøren. § 14 betyr at dokumentet er stemplet som "internt". Vis mer
 • Den 15. juni møtte Siv Jensen finansministeren fra Luxemburg. Hva møtet handlet om, er det ingen som vet.
SLADDET: Dette er alt Siv Jensen vil vise frem til norske velgere om innholdet i møtet med den kinesiske ambassadøren. § 14 betyr at dokumentet er stemplet som "internt".
SLADDET: Dette er alt Siv Jensen vil vise frem til norske velgere om innholdet i møtet med den kinesiske ambassadøren. § 14 betyr at dokumentet er stemplet som "internt". Vis mer
 • Den 6. juni møtte Siv Jensen minister Judith Collins fra New Zealand. Innsynet i kalenderposten om møtet avdekker at Jensens departement ønsker å hemmeligholde hva de to snakket om.
SLADDET: Dette er alt Siv Jensen vil vise frem til norske velgere om innholdet i møtet med New Zealands minister. § 14 betyr at dokumentet er stemplet som "internt".
SLADDET: Dette er alt Siv Jensen vil vise frem til norske velgere om innholdet i møtet med New Zealands minister. § 14 betyr at dokumentet er stemplet som "internt". Vis mer

Her er flere av møtene fra Jensens kalender:

 • Fredag 13. januar fikk arbeidsgiverforeningen Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten en times lagt møte med finansministeren på Statsrådens møterom.

  - Det er flere saker å prate om blant annet oppfølging av produktivitetskommisjonen og arbeidet med ny perspektivmelding, skrev Spekter i en e-post i forkant av møtet.

  På ettermiddagen samme dag tar hun seg tid til en prat med lederen for Etikkrådet Johan H. Andresen, som også er en av Norges rikeste menn. «Hilse på leder i Etikkrådet Johan H. Andresen, statsrådens kontor», står det i kalenderen.

 • Fredag 3. februar møter Siv Jensen Irans ambassadør Mohammad Hassan Habibollahzadeh. Ambassadøren tas imot i Finansdepartementets lokaler til et møte det er satt av en halvtime til. «Høflighetsvisitt m/lrans ambassadør M.H. Habibollahzadeh», står det i kalenderen.

Slik svarer administrasjonen

Dagbladet har stilt flere spørsmål til finansminister Siv Jensen (Frp), som er blitt besvart av kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen. Hun er administrativt ansatt.

På spørsmål om Siv Jensen er komfortabel med at alle hennes møter som det ikke finnes hjemmel i loven til unnta offentlighet, nå blir gjort kjent, svarer kommunikasjonssjefen:

- De kalenderoppføringene vi gir innsyn i, er i hovedsak møter som allerede er kjent fra før. Enten fordi de også finnes i den offentlige kalenderen på nettsidene våre, eller ved at de er omtalt i nyhetssaker og liknende.

På spørsmålet til Siv Jensen om det er noe med møtene med kinesiske myndigheter som gjør at Jensen ikke ønsket offentlighet rundt dem, svarer kommunikasjonssjefen:

- Begge disse møtene er godt kjent fra før. Møtet med Kinas finansminister fant sted i forbindelse med G20-møtet i Hamburg i fjor sommer. Vi publiserte en nyhetssak rett etter møtet. I sommer hadde hun et nytt møte med Kinas finansminister da hun besøkte Beijing.

«Nyhetssaken» kommunikasjonssjefen viser til er postet på regjeringens hjemmeside, og kan leses her.

Dagbladet stilte også følgende spørsmål til Siv Jensen:

- Blant oppføringene i din kalender finner vi møter med Norges Bank, Oslo Børs, digitaliseringsutvalget, European investment bank, Rederiforbundet og Tolldirektoratet, Luxemburgs finansminister og Kinas finansminister. Er det noen grunn til at disse møtene ikke skal være offentlig?

Også dette svaret kommer fra kommunikasjonssjef Riiser Wålen, som svarer:

- I utgangspunktet er møtene hennes offentlige, og publiseres også i den offentlige kalenderen hennes på nettsidene våre. Det som ikke publiseres der, er private avtaler, interne møter i Finansdepartementet og regjering, og partimøter, som ikke angår henne som finansminister. I tillegg er det avtaler som det er sikkerhetsmessige årsaker til at ikke er offentlige.

- Vi ser ved denne gjennomgangen av Outlook-kalenderen hennes, at det er noen av avtalene som burde vært publisert i den offentlige kalenderen hennes, og vil se på rutinene våre for å sørge for at dette ikke glipper i framtida.

- Det er også verdt å merke seg at Outlook-kalenderen hennes bruker som et planleggingsverktøy, der noen avtaler blir flyttet på, andre kommer inn i siste liten. Dermed hender det at det blir avvik mellom Outlook-kalenderen og kalenderen på nettsidene våre.

På spørsmålet til Siv Jensen om hva som var bakgrunnen for hennes høflighetsvisitt med Irans ambassadør, svarer kommunikasjonssjefen:

- Dette er også en del av den ordinære kontakten hun har med andre lands ambassadører til Norge. Hun hilser som regel på dem når de er nye her.