UTENFOR SONEN: Klima- og miljødepartementet har bestemt at 26 ulv kan felles utenfor ulvesonen. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix
UTENFOR SONEN: Klima- og miljødepartementet har bestemt at 26 ulv kan felles utenfor ulvesonen. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpixVis mer

Inntil 26 ulv kan felles utenfor ulvesonen

Klima- og miljødepartementet har bestemt at 26 ulv kan felles utenfor ulvesonen. Lisensfellingsperioden starter mandag 1. oktober.

- Vi har nå ferdigbehandlet klagene på lisensfellingskvotene som gjelder utenfor ulvesonen, og opprettholdt nemndenes vedtak. Det kan felles til sammen 26 ulv utenfor ulvesonen. Kvotene som er satt utenfor ulvesonen, vil ikke true ulven i Sør-Skandinavia, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Lisensfellingskvoten omfatter alle forvaltningsregioner med unntak av Nordland, Troms og Finnmark (Region 7 og 8).

I juni i år fattet rovviltnemndene i region 4 og 5, som omfatter Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold, sitt vedtak om lisensfelling av ulv for vinteren 2018/2019. De besluttet da en lisenskvote på inntil tolv ulv utenfor ulvesonen og lisensjakt på tre ulveflokker innenfor ulvesonen.

Etter vedtakene fikk Fylkesmannen nærmere 30 klager på bordet. Seks berørte kommuner, landbruksorganisasjoner og interesseorganisasjoner for jaktinteresser og skogeiere mente at uttaket var altfor lite.

På bakgrunn av dette har Klima- og miljødepartementet økt lisensfellingskvoten til 26 ulv utenfor ulvesonen, som er i tråd med Miljødirektoratets faglige rådgivning. Lisensfellingsperioden varer fram til 31. mars neste år.

Vinteren 2015-2016 ble det registrert til sammen 65-68 ulver som bare holdt til innenfor Norges grenser. I tillegg ble det registrert minst 25 ulver som lever i grenserevir på begge sider av riksgrensen mot Sverige.