- Innvandrere er mer voldelige

KLEKKEN, Ringerike (Dagbladet): - Innvandrere er ikke mer kriminelle enn nordmenn, men de er mer voldelige. Politiet har sviktet både med forebygging og rask reaksjon, sier politidirektør Ingelin Killengreen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I går møtte hun alle landets politimestre, inkludert den frittalende Kripos-sjefen Arne Huuse som i forgårs uttalte at «prisen for å integrere utlendinger i Norge begynner å bli vel høy». Killengreen presiserer at hun ikke vil gi Huuse munnkurv, bare «velmente råd om hva som er en politisjefs oppgave.»

- Politimestre skal ha full ytringsfrihet og de har en plikt til å gå på barrikadene å viderebringe erfaringer. Men det er en hårfin balanse mellom det som er politifaglige råd og generelle politiske synspunkt. Jeg mener Huuse ikke burde ha gått så langt i retning av å mene noe om innvandringspolitikken, sier Killengreen til Dagbladet. Hun har imidlertid ingen problemer med å si klart i fra hva hun mener er det største problemet med innvandring og kriminalitet:

- Innvandrerne er mindre kriminelle enn nordmenn. Men de er overrepresenterte innenfor et område som er spesielt stygt og uakseptabelt, og det er et stort konfliktpotensial rundt dem. Det har alle samfunn med mange etniske grupper.

Grov vold

- Er problemet blitt større de siste årene?

- Ja, volden generelt er blitt grovere. Vi ser at de voldskriminelle innvandrerne representerer den aller groveste volden. Selv om norske nordmenn også utøver vold, har vi hårreisende eksempler på grov vold blant innvandrerne.

- Er det etter ditt syn et resultat av en kultur de tar med seg?

- Nei, jeg vil heller si at økte forskjeller i et samfunn gir mer kriminalitet og forskjellige etniske grupper gir flere konflikter. Men grov vold og innvandrere er et stort problem. Det er det min plikt å si klart fra om. Så er det opp til politikerne å vurdere tiltak i tillegg til den selvstendige forebyggingen og reaksjonen jeg har ansvaret for.

Sjølkritikk

- Hva må gjøres?

- For det første har vi en gruppe innvandrerungdommer ingen har grepet fatt i tidsnok, personer vi ikke har integrert godt nok i det norske samfunnet. De lever mellom to kulturer med de problemer det medfører.

- Politiet har ikke vært gode nok på forebygging. En god del av dem har foreldre som ikke snakker norsk, og vi har ikke klart å fange barna inn som en del av den norske virkeligheten. For det andre har vi ikke reagere raskt nok på uakseptabel oppførsel og kriminalitet. For det tredje har politiet vært kjempedårlige til å lese kulturforskjeller. Der må vi forbedre oss.

- Politiet sliter med å se de kulturelle og sosiale bakgrunnen for hvorfor de handler som de gjør. Det henger blant annet sammen med at vi har for få med fremmedkulturell bakgrunn i politiet, sier Killengreen.

PÅ ET BRETT: Politidirektør Ingelin Killengreen hadde i går for første gang muligheten til å møte alle de nye politimestrene samlet. Svært få av dem ville kommentere overfor Dagbladet Arne Huuses kontroversielle uttalelser, men Kripos-sjefen sier han har fått mye positiv respons. Og Killengreen vil ikke gi ham munnkurv, bare velmente råd.