Innvandrere sliter med dårligere helse

Både psykisk og fysisk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Folk med innvandrerbakgrunn her i landet melder oftere om dårlig helse enn resten av befolkningen.

De rapporterer oftere om psykiske plager, de trener sjeldnere og går til fastlegen dobbelt så ofte som personer uten innvandrerbakgrunn, viser en rapport som Statistisk sentralbyrå (SSB) har laget for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

86 prosent av befolkningen som helhet oppfatter sin helse som god eller svært god. Men blant folk med innvandrerbakgrunn er det bare 67 prosent som sier det samme.

Flest kvinner

Videre vurderer innvandrerkvinner sin helse som dårligere enn innvandrermenn, og oppfatningen av helsen som god eller svært god synker sterkere med alder i innvandrerbefolkningen enn i befolkningen generelt.

Men rapporten viser på den andre siden at situasjonen er ganske lik hvis man ser på et utvalg reelle sykdommer. Blant 15 på forhånd oppgitte sykdommer rapporteres det om et gjennomsnitt på 0,8 sykdommer blant innvandrerbefolkningen og 0,9 sykdommer blant befolkningen totalt.

Går oftere til lege

Videre anslår rapporten at 9 prosent av hele befolkningen og 27 prosent av innvandrerbefolkningen har psykiske plager. Det er dessuten dobbelt så mange innvandrere og etterkommere av innvandrere som aldri trener, sammenlignet med befolkningen som helhet.

Folk med innvandrerbakgrunn går i løpet av ett år til fastlegen fem ganger, mens andelen blant folk som helhet er under det halve av dette. Men situasjonen er omvendt når det gjelder tannlegebesøk.

NTB