Innvandrerungdom har høye utdanningsambisjoner

Oslo (NTB): Åtte av ti innvandrerjenter i den videregående skolen ønsker å ta høyere utdanning og satser på høystatusyrker som tradisjonelt har vært mannsdominerte.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det kommer fram i en doktoravhandling basert på en spørreundersøkelse blant 786 elever, skriver Aftenposten. Førsteamanuensis Joron Phil ved Høgskolen i Oslo spurte minoritetslevene om hvilke planer de har for fremtiden. Undersøkelsen ble gjennomført i skoleåret 1993/1994.

Ungdom med innvandrerbakgrunn vet at deres muligheter for å få jobb i Norge er mindre enn for norske elever. En annen viktig årsak til at de fremmedspråklige elevene har høye ambisjoner angående utdanning, er ønsket om sosial mobilitet. Foreldrene har gjerne lavstatusyrker med dårlig lønn, og barna ønsker seg noe annet.

- Minoritetselever har generelt sett høyere ambisjoner vedrørende utdanning enn norske elever med tilsvarende sosial bakgrunn. Blant de norske elevene er det en klar sammenheng mellom foreldrenes yrke og utdanning, og barnas yrkes- og utdanningsvalg. En slik sammenheng er nærmest fraværende for minoritetselevene, sier Phil til Aftenposten.

Årsaken til dette mener hun er at ungdom med innvandrerbakgrunn vet at utdanning kanskje er eneste muligheten de har for å forbedre sin sosial status.

Guttene har ikke like høye ambisjoner som jentene. 77 prosent av guttene oppgir at de vil ta en høyere utdanning, mens 81 prosent av jentene svarer ja på spørsmålet.