Innvandringen øker

SSBs befolkningsstatistikk for juli viser at innvandringen øker. Færre blir født. Og færre flytter til Oslo.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Innvandringsoverskuddet hittil i år er på 8 700 personer. Samtidig fødes det færre barn.

I løpet av første halvår av 2002 har 18 300 personer flyttet til Norge. I fjor var tallet for samme periode på 14 500.

Utvandringen fra Norge går ned. Hittil i år har 9600 flyttet ut av landet. I fjor og i 2000 var tallet høyere. 11 900 flyttet ut av landet i de seks første månedene i 2001.

Netto innvandring til Norge ligger dermed på 8700 personer, og det er omtrent 6100 flere enn i fjor.

- Innvandringen fordeler seg på svært mange av verdens land. Folk kommer både fra tradisjonelle flyktningeland som Afghanistan og Irak, men det kommer også mange arbeidsinnvandrere, sier forsker Lars Østby ved SSB til Dagbladet.no.

Han tror ikke økningen skyldes stor økning i antall flyktninger som følge av krise i spesielle land. Han mener at dette heller beror på teknikaliteter i norsk administrasjon.

- Hos UDI har køene blitt mindre. At ventetida for å komme inn er forkorta en mulig forklaring, sier forskeren.

Innvandring fra Asia øker

Fra Asia kommer det flere til Norge nå. Det skyldes hovedsakelig at flere irakere kommer til landet. Hittil i år har det kommet vel 1 500 irakere til Norge.

For asiatiske statsborgere er innvandringsoverskuddet på 4 300 hittil i år. Sammenlignet med 1. halvår 2001 er det en oppgang for nesten alle grupper av asiatiske statsborgere.

Gruppen er på nå vei til å bli den sjette største gruppen av innvandrere i Norge.

Somaliere er hovedgruppen av innflyttere fra Afrika. Samlet sett var innvandringsoverskuddet fra Afrika på 1 300 for årets første seks måneder.

Nesten en femdel av innvandringsoverskuddet på 2 500 fra Europa skyldes russiske statsborgere.

For jugoslaviske statsborgere var situasjonen i 2001 preget av at mange returnerte til Jugoslavia, slik er det ikke lenger, viser halvårstallene. Innvandringsoverskuddet vis-a-vis Vest-Europa er på 800, og det er særlig britene som nå flytter inn i stedet for ut av Norge.

Norske statsborgere flytter også inn og ut av Norge. Det er balanse per 1. juli, med rundt 4 200 flyttinger hver vei. På samme tidspunkt i fjor var det netto utvandring på 700, denne er nå redusert med 500.

Flytter ut fra Oslo

Noen av fylkene ville opplevd en nedgang i folketallet hadde det ikke vært for innvandringen. Det gjelder både Hedmark, Telemark, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Finnmark. I Oppland, Sogn og Fjordane og Nordland er bidraget fra innvandringen ikke nok til å unngå befolkningsreduksjon.

Nordland har det største flyttetapet innenlands. Alle fylkene fra Sogn og Fjordane og nordover mister innbyggere til andre fylker.

Også Oslo og Oppland, samt Telemark og Agderfylkene, har negativ flyttebalanse med de andre fylkene.

Oslo har gått fra en betydelig innflytting til utflytting for samme periode.

Men hovedstaden krymper ikke:

- Det fødes flere i Oslo. Og hovedstaden har også netto innvandring fra utlandet, sier Østby.

Han tror utflyttingen i Oslo henger sammen med boligmarkedet.

- Variasjonene som vi har sett i Oslo de siste årene har nok med pris på bolig å gjøre. Østfold har i noen år hatt stor tilflytting fra andre fylker. Det kan henge sammen med vekst i arbeidmarked og tilgjengelige boliger.

Oslofjordfylkene har en samlet innenlandsk innflyttingsgevinst på 2 700 hittil i år. I Oslo kommune bor det nå 515 425.

- Det hjelper ikke å kutte all tilflytting til Oslo. Fylket ville likevel ha hatt en vekst i folketallet. Uten tilflytting ville veksten i Oslo og Akershus vært raskere enn i resten av landet. Det er på grunn av fødsestallene. Det bor så mange unge i området. Her fødes det nesten like mange barn som gjenomsnittlig for resten av Norge, sier Østby.

Føder færre barn

Men tilsammen føder vi stadig færre barn, det kom 28 000 levendefødte mellom 1. januar og 1. juli i år. Sammenlignet i fjor har tallet på fødte sunket med 1 300.

Ikke siden slutten av 1980-årene har fødselstallene vært så lave. Tallet på døde er 22 300 hittil i år, omtrent det samme som for ett år siden. Fødselsoverskuddet endte på 5 700 i 1. halvår 2002.

- Vi er i ferd med å miste medaljeplassen vår her, sier Østby. Norge har tradisjonelt hatt høy fruktbarhet og ligget på europatoppen i antall fødte. Nå ligger Irland, Island og Frankrike over oss. Og de andre i Skandinavia tar oss igjen, avslutter forskeren.

Per 1. juli 2002 er folketall i Norge på 4 538 400.

Les mer på SSBs nettsider.

<B>FÆRRE BARN FØDES:</B> Men i Oslo og Akershus er fruktbarheten høy.
DANSKENE TAR OSS IGJEN:</B> Tidligere lå Norge på fødselstoppen i Europa. Nå er danskene i ferd med å ta oss igjen. Blant annet med hjelp av prisesse Alexandra.