Inspeksjoner virker

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • FNs våpeninspeksjoner i Irak virker i kombinasjon med det militære presset som nå opprettholdes mot Irak. Både Hans Blix og Mohammed ElBaradei konkluderte sine rapporter til FNs sikkerhetsråd med at det er mulig å oppnå avvæpning av Irak med disse virkemidlene. Forutsetningen er økt samarbeid fra irakiske myndigheter.
  • Disse konklusjonene gir ikke grunnlag for å bruke militær makt for å avvæpne Irak nå, slik USA vil. Utenriksminister Jan Petersen trakk den riktige slutningen i sin kommentar i går da han sa at våpeninspektørene må få mer tid til å fullføre den oppgaven Sikkerhetsrådet har gitt dem. Dragkampen i Sikkerhetsrådet i de nærmeste dagene vil stå om når inspektørene skal trekke sin endelige konklusjon. USAs utenriksminister Colin Powell innledet dragkampen i sitt innlegg i går da han advarte rådet mot å godta inspeksjoner på ubestemt tid. I stedet må rådets medlemsland stålsette seg og treffe den vanskelige beslutningen om å bruke makt mot Irak fordi landet ikke oppfyller de påleggene det har fått fra FN. Powells innlegg var kraftfullt, men han måtte også tåle å høre at Blix reiste tvil ved et av bevisene mot Irak som USA har lagt fram for rådet. Det likte han dårlig.
  • Det var Frankrikes utenriksminister som fikk applaus i rådet for sin sterke advarsel mot å ta i bruk militær makt før alle muligheter til en fredelig løsning er uttømt. Frankrike stilte seg samtidig bak standpunktet om at makt kan bli nødvendig dersom alt annet slår feil. Denne linjen fortjener Norges støtte i tida framover, men med en åpen erkjennelse av at også denne kursen innebærer en trussel om bruk av militær makt mot Irak, dersom landet ikke avvæpner og ikke redegjør, men bare forsøker å vinne tid.
  • Faren for krig er fortsatt overhengende. USA kan allerede ha bestemt seg for å bruke makt, og Sikkerhetsrådet er sterkt splittet. Vi mener at arbeidet for en fredelig løsning ikke må oppgis. Våpeninspektørenes rapporter gir grunnlag for et kompromiss i Sikkerhetsrådet der inspektørene får nok tid til å fullføre sin oppgave, samtidig som det militære presset mot Saddam Hussein opprettholdes.