Integrering i barnehage

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen har tatt opp et høyreforslag om å teste norskferdighetene til alle fireåringer i 13 av landets byer og tettsteder med størst innvandrer-tetthet. Hensikten er at helsestasjonene skal finne fram til barna som trenger videre oppfølging slik at de lærer skikkelig norsk før de begynner på skolen. Både Helga Hjetland i Utdanningsforbundet og Oslo SV er imot forslaget av gode grunner.

Også kunnskapsminister Øystein Djupedal har tidligere argumentert mot testene.

 Helsestasjonene er ikke, og skal ikke være,

stedet for å måle kompliserte språkferdigheter.

Å teste barns språkbeherskelse bør etter vår mening foregå i barnets naturlige miljø og over lengre tid. Dessuten vet vi allerede at mange av barna med innvandrerbakgrunn snakker dårlig norsk fordi de mangler det som hjelper dem best i språkutviklingen, en barnehageplass der barn med ulik etnisk og sosial bakgrunn kan omgås. En barnehageplass medfører at barna slipper å være isolert hjemme store deler av dagen sammen med mødre som heller ikke behersker norsk.

 Oslo har svært god erfaring med å tilby gratis barnehageplass til innvandrerbarn i Gamlebyen, en prøveordning som dessverre tok slutt. Uten noen forutgående språktest, men takket være godt oppsøkende arbeid, resulterte tilbudet i at 95 prosent av familier med innvandrerbakgrunn i bydelen, benyttet seg av tilbudet. En konsekvens av barnehageplass er også at mødrene kommer seg ut av isolasjonen og bedrer sine språklige og sosiale ferdigheter. Vi synes derfor at forslaget om gratis barnehagetilbud i kjernetida er atskillig mer produktivt enn å bruke store beløp på tester som kanskje ikke måler det de skal måle, nemlig barnas språkferdigheter.

 Enda verre er det hvis kommunene ikke følger opp testene med et reelt tilbud, bare slår fast at i denne familien står det dårlig til og understreker svakhetene. Inntil målet om full barnehagedekning er nådd, er gratis barnehager til barna med innvandrerbakgrunn den beste investeringen i integrering samfunnet kan gjøre.