Integreringsdebatt på villspor

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

INTEGRERING: Østfold Høyre fremmer en rekke forslag til Høyres stortingsvalgprogram som de ønsker vedtatt på Høyres landsmøte 8. – 10. mai. Noen av forslagene er å frata alle som ikke er norske statsborgere kontantstøtten, og å internere papirløse asylsøkere. Høyres innvandrings- og integreringspolitikk bør preges av en respekt for hver enkelt, og at man først og fremst er et unikt individ – ikke en hudfarge, kjønn eller nasjonalitet. Dette bidrar ikke Østfold Høyres forslag til. Utfordringene rundt norsk integrering fortjener en skikkelig debatt, også i Høyre. Vi vet at mange innvandrere ikke lærer språket godt nok, og at deltakelse i arbeidsliv og utdanning ikke er like høy som blant etniske nordmenn. Men det skyldes ikke først og fremst at papirløse asylsøkere ikke blir fengslet uten å ha brutt noen lov, eller at vi har universelle velferdsordninger i Norge. Om Østfold Høyre opplever at kontantstøtten virker segregerende på innvandrere bør de støtte dissensen i programmet om å gradvis avvikle ordningen, fremfor å skape to velferdssamfunn, ett for nordmenn og ett for innvandrere.

I USA lykkes man relativt bra med integrasjon av innvandrergrupper som Europa og Norge sliter tungt med. Mye av oppskriften beskrives i boken Innvandrernes Supermakt, forfattet av TV2s tidligere USA-korrespondent Gerhard Helskog. Suksessoppskriften handler om tidlig arbeidstrening, god språkinnføring, og tett samarbeid med frivillige organisasjoner om innføring i grunnleggende verdier og kulturelle forskjeller. Dette bør også være veien å gå for Norge. Dersom vi tidlig stiller krav til flyktninger og innvandrere om aktivitet fremfor å bli passive mottakere av diverse ytelser, vil det hjelpe flere ut i arbeid og utdanning. Dermed vil de også bli en del av det norske samfunnet.

Arbeidsledigheten blant innvandrere i Norge er vesentlig høyere enn blant etniske nordmenn. Aller høyest er den blant somaliere, der ledigheten er nær 70 prosent. For kvinner er den nær 80 prosent. Samtidig vet vi at arbeidsledigheten blant for eksempel vietnamesere er lavere enn for etniske nordmenn. Dette viser at begrepet «innvandrere» som gruppe i seg selv er misvisende. Det er uakseptabelt at vi får et todelt samfunn i Norge. Løsningen på det er like rettigheter og plikter for alle, og at man møtes med en jobb, ikke en sjekk. Men da må vi bort fra debatten om interneringsleirer. Det vil Unge Høyre si klart ifra om på Høyres landsmøte.