Internasjonal lov og rett

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Mandag møtte nåværende ambassadør i USA, Knut Vollebæk, i egenskap av tidligere formann for OSSE som vitne i rettssaken mot tidligere president Slobodan Milosevic i Haag. Den tiltalte Milosevic fører sitt eget forsvar, men er samtidig aktor i en rettssak som knapt noen andre deltar i. Milosevic forsøker å overbevise dommerne om at det er NATO som her er krigsforbryteren, og fører sak mot et NATO som ikke sitter på tiltalebenken.
  • Likevel er dette et stort skritt framover fra Milosevics holdning ved arrestasjonen. Da nektet han å ha noe med domstolen å gjøre, han mente den var uten legitimitet, siden den var opprettet av Sikkerhetsrådet og ikke av FNs hovedforsamling. At han selv da han underskrev Dayton-avtalen i 1995, samtidig hadde underskrevet på å samarbeide med domstolen, nevnte han ikke.
  • Saken mot Milosevic er viktig nok og en milepæl i utviklingen av et internasjonalt rettssamfunn. Han får føre sitt forsvar, krysseksaminere vitner og selv føre vitner. Og det endelige utfallet av saken er i prinsippet åpent. Det er den tiltalte selv med på å avgjøre, slik det skal være i en rettsstat.
  • Et viktig skritt i retning av å la en internasjonal rettsorden erstatte hevn og krig statene imellom, ble tatt med opprettelsen av Nürnberg-domstolen etter den andre verdenskrig. Den institusjonen som seinest er opprettet med samme formål, er den internasjonale straffedomstolen, som skal være generell og ingen særdomstol og kunne dømme for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.
  • Verdens eneste nåværende supermakt, USA, nekter å ratifisere avtalen om den internasjonale straffedomstolen. Ja, landet unnser seg ikke for å benytte direkte pressmidler for å sikre egne borgere immunitet overfor domstolen. Det er lite overraskende at Milosevic i utgangspunktet nektet å godkjenne den domstolen der han nå står tiltalt og fører sin private sak for å vise at alle andre enn han selv har skyld. Når USA så arrogant hindrer utviklingen av en internasjonal rettsorden, og i likhet med Milosevic hever seg over avtaler og lover, er det langt mer forstemmende - og skremmende.