Internt Nav-opptak:
- Hører ikke hjemme

I et internt undervisningsopplegg på et Nav-kontor i Oslo, blir de ansatte undervist i Solberg-regjeringens syn på Norges økonomiske utfordringer. Blant problemene som trekkes fram av Nav-legen, er sykmeldinger.

I et internt undervisningsopplegg på et Nav-kontor i Oslo, blir de ansatte undervist i Solberg-regjeringens syn på Norges økonomiske utfordringer. Vis mer
Publisert

- Dette opptaket viser at skeptiske holdninger mot sykmeldte og fastleger er noe Nav-veiledere gis direkte opplæring i, noe jeg mener er mye mer alvorlig enn en enkeltpersons uttalelser, sier Isak Saltskår til Dagbladet.

Han er veileder på et Nav-kontor i Oslo og reagerer sterkt på at samtlige veiledere her fikk lagt fram Solberg-regjeringens perspektivmelding i en obligatorisk internundervisning i fjor høst.

Dagbladet har nylig omtalt et foredrag holdt av den rådgivende Nav-legen Gudleik Leir. Her kommer overlegen med flere påstander om både arbeidstakere og leger som blant annet har fått Rødt til å rase.

Foredraget Dagbladet nå har fått tilgang til fra det lokale Nav-kontoret i Oslo, er første del av en foredragsserie holdt av den samme koordinerende rådgivende overlegen.

- Forsøk på føringer

Perspektivmeldingen legges fram hvert fjerde år og «drøfter utfordringer for norsk økonomi, offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv».

Leirs presentasjon har tittelen «Perspektivmeldingen. Betydning for Navs oppfølging og brukere» og går grundig gjennom utfordringene Solberg-regjeringen pekte på for Norges økonomi i åra framover.

- I foredraget ble vi presentert for framtidige problemstillinger for Norge, hvor budskapet er at velferdsstaten ikke vil være økonomisk bærekraftig for Norge framover. Graden av sykmeldinger blir nevnt som eksempel på hva som vil være kostbart å finansiere, sier Saltskår til Dagbladet.

Deretter gikk foredraget over til å drøfte saker, hvor veilederne ble bedt om å legge fram enkeltsaker som skulle vurderes av rådgivende lege i plenum, forklarer Saltskår.

I neste møte var alle veilederne pålagt å ta med en sykmeldingssak hver.

Ifølge Saltskår er det fulgt opp og kontrollert av ledere at veilederne har sett opptaket, også ansatte som i utgangspunktet var sykemeldt på tidspunktet.

- Jeg har aldri opplevd liknende i min tid som Nav-ansatt, sier han til Dagbladet.

Strider mot demokratiet

Saltskårs opplevelse er at arbeidsgiveren her forsøker å instruere veiledere til å vektlegge utenforliggende forhold i vurderingene de skal gjøre som Nav-ansatte.

- Vi kan ikke ha en situasjon i Nav hvor enkeltveilederes politiske synspunkt og bekymringer for norsk økonomi påvirker de vedtakene vi gjør. Men dette er budskapet i denne opplæringen, og det arbeidsgiver dermed gir oss en instruks om at vi som veiledere skal gjøre, sier Saltskår.

Av foredragsholder Gudleik Leir, som selv er lokal venstrepolitiker, blir perspektivmeldingen omtalt som «ekstremt spennende», samtidig som han understreker viktigheten av å sammenlikne perspektivmeldingene over tid.

Leir sammenfatter sentrale utfordringer i perspektivmeldingene med at befolkningen eldes, og det blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist.

- Hva må til for å opprettholde velferden. Hva er de spesifikke utfordringer? Hvilket samfunn vil vi ha? oppsummerer Leir noen av utfordringene med.

Saltskår understreker at dersom denne perspektivmeldinga skal ha betydning for hvordan Nav jobber, så er dette beslutninger som må tas på toppen.

Ikke i et foredrag på et Nav-kontor.

- Denne opplæringen strider imot en av bærebjelkene i det norske demokratiske systemet, som skiller tydelig mellom politikk og forvaltning. Vi som jobber i Nav skal følge lover og regler, og lovene er det Stortinget som bestemmer. Departement og direktorat gir forskrifter og rundskriv om hvordan lovene skal tolkes, men kan ikke overkjøre Stortinget. Det må være entydig, sier Saltskår til Dagbladet.

- Viktig for samfunnsoppdraget

Direktør i Nav Oslo, Thone M. Nordlund, svarer på vegne av Nav. Hun kjenner seg ikke igjen i denne påstanden fra Saltskår.

- Alle veiledere i Nav må kjenne til Navs samfunnsoppdrag og hvorfor vi har fått det. Veiledere skal ta utgangspunkt i den enkelte persons situasjon, muligheter og behov i henhold til det regelverket vi er satt til å forvalte, skriver hun i en e-post til Dagbladet.

Hun understreker at dette foredraget er utarbeidet som en del av det aktuelle Nav-kontorets interne opplæring og at foredraget ble bestilt som en del av denne og basert på sine egne behov.

På spørsmål om Nav anser dette for å være en del av etatens arbeidsoppgaver, svarer Nordlund at det er viktig at medarbeiderne i Nav kjenner til de samfunnsutfordringene Nav skal bidra til å løse.

- Både hva som er situasjonen nå, men også hvordan utviklingen forventes å være framover. Det handler blant annet om hvordan vi kan utvikle tjenester som er tilpasset innbyggernes behov, svarer Nordlund.

På spørsmål om hun mener Solberg-regjeringens perspektivmelding er relevant for Nav-veiledernes arbeidsoppgaver, svarer Nordlund at det å kjenne til Navs samfunnsoppdrag er relevant for Nav-veilederes arbeidsoppgaver.

Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer