- Islamistene må overvåkes

Etter terrorbomben i Spania mener Frp-leder Carl I. Hagen at islamistiske grupper i Norge må holdes under konstant overvåking.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Videre Hagen at hensynet til personvernet må vike for hensynet til nordmenns sikkerhet.

- Personvernet må dessverre vike for å holde islamistiske grupper under kontroll.

Kritisk sikkerhetssjef

Sjefen for sikkerhetstjenesten, Arnstein Øverkil, mener det neppe er andre land i Europa hvor sikkerhetstjenesten har så begrensede muligheter til å innhente informasjon som i Norge:

- Informasjon og etterretningsinformasjon er nøkkelen til å forhindre terror på norsk jord. Det hjelper ikke hvor fort vi kan klare å mobilisere våre ressurser innen totalforsvaret når en terroraksjon allerede har skjedd.

Hagen krever mer overvåking:

- Vi har ikke råd til det samme personvernet vi hadde i fredeligere tider. Islamistene i Norge må holdes under overvåking og oppsikt.

- Hvordan skal man hindre at dette gå utover uskyldige grupper?

- Jeg skjønner ikke problemstillingen. Vi må overvåke islamistene for å finne ut om det er en grunn til å gjøre det, sier Hagen.

Terrorreklame

I løpet av neste uke kommer Frp til å fremme et forslag for justiskomiteen på Stortinget om at politiet skal få lov til å benytte romavlytting i saker som gjelder rikets sikkerhet. TV2 meldte i går at det trolig blir flertall for romavlytting i Stortinget.

Hagen mener også at justisminister Odd Einar Dørum må redegjøre for regjeringens tiltak for å hindre terror i Norge.

- Utenriksministeren var altfor fort ute med å si at terrortrusselen mot Norge ikke har økt. Alle andre land tar nå forholdsregler. Jeg stoler ikke på at regjeringen har god nok oppsikt med islamisters virksomhet i Norge. PST er blitt bygd ned gjennom mange år. Regjeringen har også for liten kontroll med innvandrings- og asylpolitikken, sier Hagen.

Tradisjonelt sett har Norge vektlagt personvernet foran samfunnsvernet. PST-sjef Øverkil mener det er på tide at dette nå tas opp til vurdering.

- I ei tid da internasjonal terror i økende grad fester seg som en av dagens og framtidas største sikkerhetspolitiske utfordringer, er det på høy tid at vi i Norge finner en bedre balanse mellom vernet om individet og vernet om det institusjonelle, sier PST-sjefen.

Men han vil avvente Politimetodeutvalgets innstilling som er ventet med det første, før han vil kommentere romavlytting. Utvalget skal vurdere forskjellige sikkerhetstiltak for Norge.

Arnstein Øverkil mener han trenger flere virkemidler for å forhindre terroraksjoner:

- PST er på langt nær tilfreds med det lovmessige grunnlaget for å forhindre terror i Norge. Det er neppe andre land i Europa hvor sikkerhetstjenesten har så begrensede muligheter til å innhente informasjon som i Norge.

Krisemøte

Etter at stadig flere indisier peker mot al-Qaida, og ikke ETA, angår bombeangrepene i Madrid resten av Europa på en langt mer direkte måte. Mange land frykter at de er neste terrormål.

Den danske etterretningstjenesten PET har sammen med sine nordiske søsterorganisasjoner bedt sjefene for de europeiske etterretningstjenestene innkalle til krisemøte etter terrorangrepet i Madrid. Det opplyser sjefen for PET, politimester Lars Findsen.

Norske PST vil ikke kommentere disse opplysningene.

Findsen, som sier målet med møtet blant annet er å øke informasjonssamarbeidet mellom landenes etterretningstjenester, håper møtet i såkalte Counter Terrorism Group kan skje neste uke.

- Vi må erkjenne at noen tjenester ennå er for tilbakeholdne, etter vår mening. Fra dansk side er vi opptatt av å utveksle informasjon av operativ karakter med våre partnere, sa Findsen i går.

Danmarks to ledende politiske partier, Sosialdemokratiet og Venstre, vil ha en europeisk kopi av den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA. De ønsker at EU skal opprette et slikt organ til terrorbekjempelse.

FOR DÅRLIG KONTROLL: Carl I. Hagen stoler ikke på at regjeringen har god nok oppsikt med islamisters virksomhet i Norge. - Islamistene i Norge må holdes under overvåking og oppsikt, sier Frp-lederen til Dagbladet.