Isolasjon av Østerrike

EU-lederne truet mandag med å isolere Østerrike dersom Jörg Haiders Frihetsparti ble deltaker i koalisjonsregjeringen i Østerrike.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

EU-kommisjonen deler bekymringen, men forholder seg inntil videre avventende til utviklingen. Statsminister Kjell Bondevik har sluttet seg til EU-uttalelsen som nå blir heftig diskutert over hele Europa.

  • EUs reaksjon er historisk. Det er første gang Brussel åpent blander seg inn i den politiske utviklingen i et av medlemslandene. Trusselen fra Brussel er et klart overnasjonalt trekk, og det er selvsagt et interessant lokalt poeng at den norske nei-regjeringen slutter seg til en slik uttalelse. Vi applauderer både EU og Bondevik for grensedragningen mot en høyredreining som utgjør en klar trussel mot respekten for menneskeretter, demokrati og frihet i Europa.
  • De utenlandske reaksjonene der USA har sluttet seg til EUs reaksjon og Israel trekker sin ambassadør, har ført til økt oppslutning om Frihetspartiet. Det har fått enkelte til å mene at EUs reaksjon er feilslått. Det er selvsagt tragisk for Østerrike dersom klare holdninger mot høyreekstremisme i internasjonale organisasjoner og andre land fører til økt oppslutning om Haider. Men historien har klart vist at det er et dårlig alternativ å gå på akkord med egne holdninger for å komme ekstremister i møte. Det gjelder enten de er kommet til makten ved valg eller på annen måte.
  • Oppslutningen om Jörg Haider skyldes politiske forhold i Østerrike. Framfor alt er hans framgang mulig fordi ingen av landets ledere har gjennomført et skikkelig oppgjør etter krigen. Nazismen og krigsinnsatsen på tysk side er skjøvet under teppet. Det var tilstrekkelig at sosialdemokratene som lenge hadde den jødiske kansler Kreisky i spissen, var statsbærende fram til i dag. Den kunstig lange regjeringstida førte åpenbart til utvikling av en politisk praksis det var grunn til å protestere mot. Det er en forklaring, men skal selvsagt ikke hindre verken EU eller oss andre i å ha en holdning til det dårlige alternativet.