Isolasjonens forbannelse

I Ullersmo fengsel er det en gruppe som skal opprette ro og orden. Vi kaller dem «dødsgjengen».

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

UTE ER DET VÅR,

men innenfor murene her i Ullersmo fengsel er det stadig vinter. Gjennom lange vintermåneder har vi fanger slitt med konflikter og depresjoner. Vinteren ble innledet med flere selvmordsforsøk. I Gjøvik fengsel døde en ung mann. Tjuetre timer isolasjon på en seks kvadratmeter celle ble for mye for den varetektsfengslede fangen. Åtte uker med brev- og besøksforbud er et liv hinsides alfabetet. Det lar seg ikke beskrive hvordan det er å bli pågrepet, siktet og kastet på glattcelle. Gjennomgå lange og harde avhør for deretter igjen og igjen bli innelåst på den nakne cella. Angst og fortvilelse skjærer inn i sjela di. Isolasjonens forbannelse tar kvelertak. Livet og alt rundt deg blir mørkt. Maktesløsheten tar overhånd og håpet er ute. Den unge mannen på Gjøvik valgte å henge seg.

Selv om isolasjon som refselse formelt er opphevet, er kriminalomsorgens svar på fangenes problemer stadig mer isolasjon og enda mer nitidig kontroll. Fengselslivet skal gjøres enda mer ulevelig. Selvmord i norske fengsler forklares med at fangene får psykiske og sosiale problemer etter det gale man har gjort. Selvmordsforsker Yngve Hammerlin i kriminalomsorgen påstår at selvmordet skyldes kriminelle handlinger før fengsling. Han retter søkelyset vekk fra kriminalomsorgens mangel på behandling og omsorg for de innsatte. Fangers dødsfall i norske fengsler blir hemmeligholdt innenfor kriminalomsorgen. Likene blir hentet, og alt fortsetter som før. Fanger som dør, burde tenkt over konsekvensene allerede før de begikk kriminelle handlinger.

DEN FØRSTE STORE

undersøkelsen av psykiske lidelser i landets fengsler ble gjennomført i 2002. Den bekrefter at mer enn tre prosent av tre tusen innsatte er for syke til å sitte i fengsel og hører hjemme i psykiatrien. Ni av ti langtidssonende i norske fengsler har sinnslidelser. Nær halvparten av alle fanger har alvorlige narkotika- og rusproblemer. I gjennomsnitt tar det tre måneder å få legebehandling hos allmennpraktiserende lege. Kun fem prosent får behandling hos psykiater eller psykolog.

FENGSELSTILVÆRELSEN

gjør at mange sliter med angst, konsentrasjonsproblemer og hodepine. Medisineringen til de innsatte består hovedsakelig av paracet og imovane innsovningstabletter. A- og B-preparater som beroligende og smertestillende nektes de innsatte grunnet den hysterisk overdrevne narkotikakontrollen. Behandlingen til syke innsatte er derfor fengsling på isolat. Det betyr utelukkelse fra fellesskapet og innlåsing på sikkerhetscelle hele døgnet. På isolat serveres mat gjennom et hull i døren, og en times lufting hver dag foregår innelåst i et tretten kvadratmeter metallbur.

Årlig avkreves det i Norge mer enn 20000 urinprøver fra 2900 fanger. Kostnadene med narkotikakontroll i norske fengsler var i 2003 over et hundre millioner kroner. Ressursbruken på urinprøver overskrider all annen bruk av midler. Det brukes mer penger på urinprøver enn på utdannelse og andre rehabiliteringstiltak til sammen. Hver morgen i grålysningen vekkes mange fanger på cella av to uniformerte fangevoktere. Den innsatte tas med ned i kjelleren hvor han blir avkrevd nattens produksjon av avslørende avfallsstoffer. Før kontroll blir en kledd naken, og fire gummihanske-hender gjennomgår klær og sko. Fire øyne overvåker alle dine bevegelser idet du på ordre får beskjed om å pisse ned i et plastglass. Speil på alle vegger viser kjønnsorganet slik at vaktene kan se at urin og ikke noe annet fyller testglasset.

INTEGRITETEN BLIR

krenket på det groveste. Alle brev til og fra fengslet blir gjennomlest, og alle telefonsamtaler blir avlyttet. Kroppskontroll foretas før og etter besøk. Stadige inkvireringer foretas av celle. Ved avvik fra reglement blir man avhørt og straffet. En positiv urinprøve på alkohol eller narkotika straffes med ti dager på isolat. Nekter man å avgi urinprøve, blir straffen femten dagers isolasjon.

I Ullersmo fengsel har man organisert en gruppe på seks fengselsbetjenter som skal opprette ro og orden. Vi fanger kaller dem «dødsgjengen». Ved den minste konflikt kommer «dødsgjengen» styrtende og pågriper fangen. Det vil si ransaking, kroppsvisitasjon og påføring av håndjern på vei til isolat. Mange anmelder vold og mishandlingen til politiet, men sakene henlegges.

Amnesty International har i flere rapporter rettet søkelyset mot norske fengslers ubegrensede bruk av soning på isolat. Det vises til at isolasjon er et klart brudd på menneskerettighetene og FNs resolusjon angående fengselsstraff og fangers rettigheter. Til tross for den massive kritikken mot overdreven bruk at isolasjon og fengsling på sikkerhetsceller fortsetter norske fengsler ukritisk å straffe stadig flere fanger på isolat. Her i Ullersmo fengsel benyttes 57 isolatceller mer hyppig enn noen gang tidligere. Konsekvensen blir flere psykotiske fanger som forsøker å ta sine liv.

I FØLGE TONE PETTERSEN

, forsker ved NTNU, har Kriminalomsorgen i Norge spilt fallitt når det gjelder rehabilitering av de innsatte. Soningen i norske fengsler er nedbrytende og avsosialiserende. Fengslene produserer tikkende bomber. Av de 11000 fangene som løslates hvert år, begår i dag halvparten kriminelle handlinger innen fem år. Årlig koster kriminaliteten det norske samfunnet 38 milliarder kroner. Etter endt soning får mange innsatte verken oppfølgingstilbud eller hjelp til tak over hodet. De løslatte velger kriminalitet og begynner på nytt en skjebnesvanger prosess.

Hver dag blir fanger overført til soning på isolat. Selv den minste reaksjon eller angstanfall hos innsatte straffes med soning på isolat. Angst får tragiske konsekvenser. Mangelen på behandling blir fatal. Isolasjonens forbannelse betyr psykiske lidelser og smerte, samt at man nektes rehabilitering og prøveløslatelse på 2/3 tid.