ØKONOMI: Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets mener at det reviderte nasjonalbudsjettet reduserer behovet for flere rentekutt.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX .
ØKONOMI: Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets mener at det reviderte nasjonalbudsjettet reduserer behovet for flere rentekutt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX .Vis mer

- Isolert sett minker dette behovet for rentekutt

Den økte bruken av oljepenger kan føre til at Norges Bank hever sin rentebane. Og negativ rente er nå kanskje utelukket?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no):  Det går litt dårligere i norsk økonomi enn tidligere antatt og dette kommer til uttrykk i revidert nasjonalbudsjett for 2016 som ble lagt frem onsdag.

BNP-veksten blir litt lavere og AKU-ledigheten antas nå å øke til 4,7 prosent. Registrert ledighet antas å bli 3,2 prosent i år og 3,3 prosent neste år. Lønnsveksten blir lavere og inflasjonen blir litt høyere.

Regjeringen svarer med å øke bruken av oljepenger med 10,4 milliarder kroner, som fremkommer ved at det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet øker til 215,9 milliarder kroner.

Lavere oljepris gir lavere overskudd Oljeprisen justeres kraftig ned, fra 440 kroner pr. fat til 346 kroner pr. fat. Neste år tror regjeringen nå på 396 kroner. I skrivende stund ligger den på 372 kroner.

For 2016 ble det i oktober lagt til grunn at petroleumsinntektene ville bli på 233,1 milliarder kroner i 2016. Det var nesten 45 prosent lavere enn i 2012. Nå lyder anslaget på 161,7 milliarder kroner, som altså er 30,6 prosent lavere enn det som ble lagt til grunn i nasjonalbudsjettet for 2016 i oktober i fjor.

Justeringen av oljeprisen slår dermed også rett inn på bunnlinjen, og overskuddet antas nå å bli vesentlig lavere enn det som ble lagt til grunn i oktober, nærmere bestemt med 88,7 milliarder kroner til 117,2 milliarder kroner.

Da må vi tilbake til 1999 for å finne et lavere overskudd.

Til sammenligning var overskuddet i 2015 på 224,95 milliarder kroner og i 2014 var det på 311,74 milliarder kroner. I 2013 var det på 359,8 milliarer og i 20132 på hele 409,9 milliarder kroner. Vi må tilbake til 2004 for å finne et lavere overskudd.

- Ekspansivt Når det gjelder handlingsregelen er regjeringen godt innenfor denne og bruker tilsvarende 2,8 prosent av kapitalen i fondet, noe som ifølge revidert nasjonalbudsjett betyr at den har 92,8 milliarder kroner å gå på før man når 4 prosent-regelen.

Handelsbankens makroøkonom, Marius Gonsholt Hov, peker på at pengebruken likevel øker så vidt mye at Norges Bank, alt annet likt, kan komme til å svare med å heve rentebanen. Men det kan også være at Norges Bank ønsker den økte pengebruken velkommen i et forsøk på å få økonomien raskere tilbake til sitt potensial, legger han til.

- Vi tolker budsjettet som merkbart ekspansivt. Nettopp ekspansiv finanspolitikk er en av grunnene til hvorfor vi ikke tror at oljenedturen ikke skal gi store ringvirkninger på andre næringer, slik at norsk økonomi unngår resesjon, sier sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets.

Hva betyr så dette for Norges Banks rentesetting?

Syed peker på at Norges Bank i sin nåværende rentebane har lagt til grunn en budsjettimpuls på 0,7 prosent, mens den nå er varslet å bli 1,1 prosent.

- Isolert sett minker dette behovet for rentekutt. Men vi har hele tiden ventet kun ett rentekutt til fra Norges Bank, sier han.

Han legger til at han ikke har ventet at kuttet kommer før på høsten i år og at han fortsatt tror på bare dette rentekuttet, men at sannsynligheten for det nå er blitt noe lavere enn tidligere antatt.

- Dagens ekspansive budsjett minker i alle fall sannsynligheten betraktelig for at det blir minusrente fra Norges Bank, sier Syed.

- Dette er en betydelig endring; faktisk er den finansielle impulsen nær det vi har sett gjennom tidligere resesjoner i norsk økonomi, sier Gonsholt Hov.

Oljefondet har vært mer verdt Den lavere oljeprisen slår også inn i oljefondet, som ikke blir tilført penger i år. Ved årsskiftet var verdien på oljefondet på 7.461 milliarder kroner. Nå tror regjeringen at verdien ved utgangen av året vil være 7.150 milliarder kroner. I skrivende stund er verdien på 7.060 milliarder kroner.

Inkludert Folketrygdfondet var verdien ved årsskiftet på 7.659 milliarder kroner. Ved utgangen av året anslås verdien nå til 7.361 milliarder kroner.

En liten BNP-vekst Bruttonasjonalprodukt er anslått å øke fra 3.140,85 milliarder kroner til 3.142,17. I 2017 anslås BNP å øke til 3.288,17 milliader kroner.

BNP Fastlands-Norge anslås å øke fra 2.610,69 til 2.715,08 i år og 2.818,91 milliarder kroner neste år.

Flere økonominyheter Skuffer inn på sterkt boligmarked Bekymret for stigende boligpriser - Får dramatiske konsekvenser for pensjonen din