ALVORLIGE FORHOLD: IT-krise i barnevernet truer rettssikkerheten, liv og helse. Nå vil regjeringen ha digitaliseringsløft. Foto: NTB/Scanpix
ALVORLIGE FORHOLD: IT-krise i barnevernet truer rettssikkerheten, liv og helse. Nå vil regjeringen ha digitaliseringsløft. Foto: NTB/ScanpixVis mer

Vil digitalisere barnevernet

IT-krise i barnevernet truer liv og helse. Nå vil regjeringen satse 30 mill.

Elendige IT-verktøy kan sette barns liv og helse på spill, viser rapport.

- De aller mest sårbare har også størst behov for at rettssikkerheten blir ivaretatt. Derfor er det ganske kritisk å få på plass et digitalt kvalitetssystem i barnevernet, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Derfor vil regjeringen legge på bordet 30 millioner kroner til et digitaliseringsløft for barnevernet når statsbudsjettet for 2019 legges fram 8. oktober.

VIL SATSE: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Vegard Wivestad Grøtt/NTB Scanpix
VIL SATSE: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Vegard Wivestad Grøtt/NTB Scanpix Vis mer

I løpet av de siste åra er det gjennomført flere vurderinger av kvaliteten til IT-løsningene som benyttes i barnevernet, og det er ingen overdrivelse å si at tilstanden er kritisk.

Alvorlige funn

Det framgår av rapporten «Nasjonalt prosjekt for digitale innbyggertjenester og saksbehandlingsstøtte i barnevernet», som Bufdir, KS og flere kommuner står bak.

Det konkluderes følgende:

  • Tjenestemottakere får ingen hjelp av IT-løsninger til å ha oversikt over saken sin eller å utøve brukermedvirkning.
  • Ansatte i barnevernet får liten hjelp av IT-løsninger til å levere barnevernstjenester som er effektive, forsvarlige og av høy kvalitet.
  • Ledere i barnevernet får liten hjelp av IT-løsninger til å lede, styre og rapportere i barnevernet på en god måte

Videre framkommer det at det er vanskelig for tjenestemottakere å kommunisere med barnevernet gjennom andre kanaler enn telefon, brev eller oppmøte.

Både tjenestemottakere og ansatte i barnevernet opplever det som vanskelig å holde oversikt over viktige dokumenter, som vedtak og samtykker.

«Den manglende totale oversikt over saksdokumenter og vedtak kan utgjøre en trussel mot rettssikkerheten til tjenestemottaker», heter det.

- Risiko

- Det er få områder innen offentlig sektor som fremdeles sender dokumenter i posten. Det gjør norsk barnevern, sier Helleland og legger til:

- For å trygge velferden, må vi trygge offentlig sektor. Det gjelder også barnevernet, som kanskje har de mest sårbare brukerne. Slik det er i dag, er det risiko for at sensitive opplysninger kommer på avveie. Det er en kjennsgjerning at de fleste bekymringsmeldingene i barnevernet i dag blir sendt per post, sier Helleland.

Statsråden mener det derfor er på høy tid at barnevernet får et «sårt tiltrengt digitaliseringsløft».

- I dag har barnevernet tungvinte systemer som stjeler av tida de ansatte heller kunne ha brukt til å jobbe med barn og familier, sier Helleland.

På avveie

Det framgår også av rapporten at det er utfordrende å sende inn bekymringsmeldinger til barnevernet på en effektiv, sikker og digital måte.

Bekymringsmeldinger meldes enten ved å møte opp hos barnevernet, ringe eller å sende brev.

Bekymringsmeldinger sendt som brev tar unødig lang tid, noe som kan være alvorlig for barn som trenger rask hjelp.

I tillegg er det mulig at bekymringsmeldinger blir sendt til feil avdeling eller bydel i kommunen, noe som igjen medfører økt behandlingstid og risiko for at sensitive opplysninger kommer på avveie.

Rapporten konkluderer med at det samlet sett er grunn til å tro at IT-utfordringene hindrer barnevernet i å etterleve lovens krav om «å sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.»

Det planlagte digitaliseringsløftet skal også handle om økt kvalitet, blant annet gjennom et digitalt rapporteringssystem.

- Kvalitetsutfordringene i norsk barnevern er godt dokumentert. Et mer effektivt digitalt kvalitetssystem, som også gir ansatte faglig veiledning og støtte, vil skape mindre forskjeller mellom barneverntjenestene og styrke rettssikkerheten til brukerne, sier Helleland.

Statsråden vil ha digitaliseringsløftet i barnevernet på plass så raskt som mulig, men ser for seg at det må skje trinnvis.

Satsingen, som innebærer 30 millioner kroner over statsbudsjettet for 2019, er fireårig.