Ja til fargerik skole

Forholdet mellom norske og fremmedspråklige elever er godt, viser Dagbladet og MMIs store elevundersøkelse. De aller fleste liker å ha fremmedspråklige i klassen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Dette gir håp for det neste århundret. Det er de unge som skal forme framtida, sier daglig leder Subramonia Ananthakrishna ved Antirasistisk senter.

Hele 56 prosent av de 3500 spurte sjette-, åttende- og tiendeklassingene mener at forholdet mellom norske og fremmedspråklige elever er godt. Bare fem prosent mener forholdet er dårlig, og 15 prosent sier det verken er godt eller dårlig.

Fire av ti elever sier at de liker å ha fremmedspråklige i klassen. Også her er det bare fem prosent som sier de liker det dårlig, mens 12 prosent ikke har noen formening.

- Dette er meget oppmuntrende tall, og en sterk kontrast til den fokusering som ofte skjer på det negative i forholdet mellom nordmenn og innvandrere, sier lederen ved Antirasistisk senter.

Politikerne

Ananthakrishna mener politikerne må ta dette signalet på alvor og være positive i stedet for å drive en kampanje for å skille ut og stemple en gruppe mennesker som en problemgruppe.

- Politikerne må innse at Norge er et flerkulturelt samfunn, og at vi i all vår politikk må ta hensyn til hele befolkningen.

Han mener å se en forskjell mellom generasjonene: Mens den eldre generasjonen opplever problemer i forholdet mellom nordmenn og innvandrere, er forholdet langt bedre blant de unge.

- Vi må bygge videre på dette. Det er den yngre generasjonen som skal bygge det flerkulturelle samfunnet, og her fungerer skolen som en bru mellom de ulike kulturene, sier Ananthakrishna.

Venner

Halvparten av elevene i spørreundersøkelsen har fremmedspråklige venner. Det er et meget høyt tall, tatt i betraktning av at undersøkelsen også omfatter skoler uten fremmedspråklige elever.

Ved de største skolene synes forholdet mellom norske og fremmedspråklige elever å være dårligere enn i skolen generelt sett. Det er også en tendens til at elevene i 10. klasse mener forholdet er noe dårligere enn hva elevgruppen som helhet hevder.

Lederen av Antirasistisk senter tror at forholdet mellom innvandrere og nordmenn er bedre blant de unge fordi de har mer kontakt med hverandre.

- Jo større kontakt man har, jo bedre forståelse blir det. Det ser vi også i andre undersøkelser. Økt samkvem på tvers av kulturer bidrar til økt forståelse, sier Subramonia Ananthakrishna.